Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise öğrencilerinde derse katılmaya motive olma ile yaşam amaçları belirleme arasındaki ilişkiler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
608
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ergenlerin derse katılmaya motive olmaları ile yaşam amaçları belirlemeleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu Ankara’nın Keçiören ilçesinde lise öğrenimine devam eden, 14–17 yaşları arasındaki toplam 218 lise öğrencisi ergenden oluşmaktadır. Çalışmada verilerin toplanmasında, Pozitif Psikoterapi Bağlamında Yaşam Amaçları Belirleme Ölçeği ve Derse Katılmaya Motive Olma ölçeği kullanılmıştır. Veriler betimsel istatistikler ve çoklu regresyon analizi ile analiz edilmiştir. Bulgular lise öğrencilerinin derse katılmaya motive olmalarını, kariyer (başarı) ve beden (duyum) amaçları belirlemelerinin lise öğrencilerinin derse katılmaya ilişkin motivasyon düzeylerini anlamlı düzeyde açıkladığını göstermiştir. Çalışma bulguları, yaşam amaçları belirlemenin önemini ortaya koymuştur. Bu bağlamda, lise öğrencileri için yaşam amaçları edinme programları hazırlanabilir. Bulgular, literatür bilgileri doğrultusunda tartışılmıştır. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to examine the relationship between motivation to class engagement and life goals for adolescents. Study group composed of 218 high school students, aged 14-17 in Keçiören, Ankara. Data gathered through two instruments: Determining Life Goals in the Context of Positive Psychotherapy and Motivation to Class Engagement Questionnaire. Data was analyzed with descriptive statistics and multiple regression analysis. Findings indicated that high school students were motivated to class engagement when they determine career (success) and body (sense) goals. These two goals explained an important proportion of the variation in the motivation to class engagement. Findings in general indicated that for students determining life goals was important. Thus, life-goals attainment programs may be prepared for high school students. Rest of the findings was compared and contrasted with the findings in the literature. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :