Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kontrol odağının yordayıcıları olarak saldırganlık ve çok boyutlu mükemmeliyetçilik

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi1
Görüntülenme :
380
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı kontrol odağı, saldırganlık ve çok boyutlu mükemmeliyetçilik arasında ilişki olup olmadığını ve kontrol odağının yordanmasında saldırganlık ve çok boyutlu mükemmeliyetçilik değişkenlerinin ne düzeyde katkıda bulunduğunu belirlemektir. Çalışma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden 268 Eğitim Fakültesi öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Kontrol Odağı Ölçeği (Dağ, 2002), Can (2002) tarafından uyarlanan Saldırganlık Ölçeği ve Oral (1999) tarafından uyarlanan Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve Aşamalı Regresyon Analizi yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, kontrol odağının, saldırganlık ve mükemmeliyetçilik ile anlamlı ilişki gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca, saldırganlık ve çok boyutlu mükemmeliyetçilik değişkenlerinin kontrol odağını anlamlı bir şekilde yordadığı görülmüştür. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to determine whether there is a relationship between locus of control, aggression and multidimensional perfectionism, and the extent to which the variables of aggression and multidimensional perfectionism contribute to the prediction of locus of control. The study was carried out with students of 268 teachers colleges in Mehmet Akif Ersoy University. Aggression Questionnaire adopted by Can (2002), Locus of Control Scale (Dağ, 2002) and Multi-Dimensional Perfectionism Scale adopted by Oral (1999) were used in the study. Correlation Coefficient of Pearson Moments Multiplying and Gradual Regression Analysis were used in the analysis of the data. As a consequence, it was determined that there is a positive relationship between locus of control, aggression and multi-dimensional perfectionism. Also, it was observed that the variables of aggression and multidimensional perfectionism significantly predict locus of control. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :