Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konfüçyüs ve sokrates’in eğitim felsefelerinin yetişkin eğitimi açısından karşılaştırılması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Öğr. Gör, Mersin Üniversitesi1
Görüntülenme :
273
DOI :
Özet Türkçe :

Biri Doğu Uygarlığının, diğeri ise Batı Uygarlığı’nın en önemli temsilcilerinden biri olarak tanımlanan iki büyük düşünür: Konfüçyüs ve Socrates. Her ikisi de, toplumsal önderlik rolü de oynayabilmiş olan iki büyük öğretmen olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, birbirlerine yakın dönemlerde, kendilerine özgü yöntemlerle çevrelerindeki insanları bilgilendirmiş ve günümüz eğitim anlayışı ile yetişkin öğrenmesi yaklaşımlarına da ilham vermiş olan iki büyük öğreticinin ortak ve farklı yönlerinin, nedenleriyle birlikte tartışılması ve bunun eğitim felsefelerine yansımalarının da sergilenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, öncelikle doğdukları toplumsal ortamın dönemsel özellikleri sergilenmiş, daha sonra ise savundukları ilkeleri, kavramsal dayanakları, hayata ve evrene dair fikirleri ile öğretim yöntemleri ve araçları incelenmiştir. Literatür tarama yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda, görülmüştür ki, özde aynı ahlaki hedeflerin başarılması yolunda, bazı benzer yöntemler uygulanmıştır. Bununla birlikte, Konfüçyüs’ün öğretisinin, günümüz yetişkin eğitimi ve öğrenmesi anlayışındaki bazı ilkelere ve yöntemsel bileşenlere daha yakın olduğu söylenebilmektedir.

Özet İngilizce :

Confucius and Socrates, one from East and one from West, who called as representing their high civilizations’ wisdom and social values, are regarded as both great teachers and leaders. In this paper, both two philosophers’ personal teaching techniques and educational philosophies have been analyzed and discussed in order to compare. It is aimed that, the differencies and similarities between their philosophies and methods might be discussed to distinguish, so that, it would be possible to make a comparison based on adult education. In this study, the method of literature review has been used to collect the data. After expressing their contemporary social conditions, their principles, conceptual approaches and thoughts about spiritual existence, life and universe, then Confucius’ and Socrates’ educational philosophies, teaching attitudes and views about knowledge-human relations have been discussed. Both Socrates and Confucius intended to achieve same moral goals by using some similar implements. Nevertheless, Confucius’ educational and social views and values seem to be more suitable for today’s adult educational principles and methodological components. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :