Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Improving a database management systems course through student learning styles: a pilot study

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ph.D., Uludag University1
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

This is a pilot study, which aims to reorganize a course to better serve learners’ learning styles. In essence, this study is a case study to improve the performance of the Database Management Systems Course in the department of Computer Education and Instructional Technologies (CEIT) at Uludag University. Learning styles of students were analyzed through Felder-Soloman's Index of Learning Styles (ILS). A part of data was conducted during the Spring 2009. The participants were the students of the respective course. Findings showed that participants were mostly visual, active and sensory type learners. They were balanced on sequential-global dimensions. No significant relationship was found between the learning styles and achievement scores. This result forms appropriate pre-study conditions for the upcoming study. It was decided for the upcoming study that different learning materials that suits characteristics of participants be developed and blended learning is proposed as a delivery method. 

Özet İngilizce :

Bu pilot çalışmanın amacı, Veritabanı Yönetim Sistemleri dersinin, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’ndeki öğrencilerin öğrenme stillerine göre yeniden yapılandırılmasını sağlamak ve öğrencilerin ders başarılarını arttırmaktır. Öğrencilerin öğrenme stillerini analiz etmek için Felder-Soloman Öğrenme Stilleri Envanteri kullanılmıştır. Çalışmanın verileri 2009 bahar yarıyılında bu dersi alan öğrenciler üzerinden toplanmıştır. Araştırmanın sonunda, katılımcıların çoğunun görsel, aktif ve hissederek öğrenme stillerine daha yatkın oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bir diğer sonuç ise katılımcıların sıralı-bütünsel öğrenme alt boyutunda dengeli bir dağılıma sahip olmalarıdır. Öğrenme stilleri ile öğrencilerin başarıları arasındaki ilişkiye bakılmış ve anlamlı bir bağlantı bulunamamıştır. Bu da gelecekte yapılması planlanan çalışma için uygun bir başlangıç oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda, dersin işleniş biçimi ve kullanılacak olan öğrenme materyalleri ile ilgili bir takım stratejik kararlar alınmıştır. İleride işlenecek olan aynı ders için, öğrencilerin öğrenme stillerine uygun farklı türden materyallerin geliştirilip, bunların karma öğrenme yöntemine uygun bir ortamda sunulmasına karar verilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :