Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterliklerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi1
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma ile ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterlikleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın verileri; Burdur il ve ilçe merkezlerinde bulunan ilköğretim okullarının ikinci kademesinde görev yapmakta olan 380 öğretmene uygulanan “Bilgisayara İlişkin Öz-yeterlik Algısı Ölçeği” ile elde edilmiştir. Öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterliklerinin ortaya konulmasında; cinsiyet için “t-Testi”, branş, kıdem, bilgisayar kullanım deneyimleri ve bilgisayar öğrenmeyi kullanma yolları değişkenleri için Varyans Analizi çözümlemelerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterliklerinin orta düzeyde olduğu, bilgisayar öz-yeterliklerinin cinsiyet, branş ve bilgisayar kullanım deneyimlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği, kıdem ve bilgisayar kullanmayı öğrenme yollarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır.

Özet İngilizce :

With this research, the views of teachers in primary schools, self-efficacy in various variable on computer usage have been examined. Data of the research have been gathered via the data collection tools, applied to 380 teachers working in secondary schools affiliated in Burdur and its central towns. As data collection tool, a questionnaire for gathering views about computer-assisted education and a scale of perception of self-efficacy on computer usage, improved by Aşkar and Umay (2001) have been used. In revealing the teachers perception of self efficacy on computer usage, t-test has been used for gender and analysis of variance has been used for branch, priority, their experience of computer usage learning ways of computer usage. According to the research results, it is confirmed that the teachers perception of self-efficacy on computer usage is in a medium level and that their perceptions of self-efficacy on computer usage show a meaningful difference regarding their gender, branch and their experience of computer usage, but do not show any meaningful difference considering their learning ways of computer usage.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :