Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumlarının belirlenmesi ve farklı değişkenlere göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1 Doktora Özel Öğrencisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi2, Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi3
Görüntülenme :
369
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı İlköğretim bölümünün farklı anabilim dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumlarını belirlemek ve bazı değişkenlere göre çevreye yönelik tutumlarını karşılaştırılmaktır. Betimsel tarama modeli kullanılan çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi ilköğretim bölümlerinde öğrenim gören 542 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda bayan öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre çevreye yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının çevre ile ilgili haber ve bilgileri merak düzeyi arttıkça çevreye yönelik tutumun olumlu yönde arttığı, boş zamanlarında doğal alanlara çok sık gidenlerin nadir olarak gidenlere göre çevreye yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonunda araştırmacılara ve yapılacak olan çalışmalara yönelik önerilere yer verilmiştir. 

Özet İngilizce :

The purpose of the present study is to determine the attitudes of pre-service teachers from various departments of elementary education program and compare these attitudes in relation to some variables. The present study employing descriptive survey model was carried out with the participation of 542 pre-school teachers attending elementary education departments of Çanakkale Onssekiz Mart University and Abant Baysal İzzet University. The findings of the study revealed that the female pre-service teachers have more positive attitudes towards environment than the male pre-service teachers. Moreover, it was found that with the increasing level of exposure to environment-related news and information and curiosity, the attitudes become more positive, and the pre-service teachers spending more time in nature have more positive attitudes compared to those spending less time. At the end of the study, suggestions were given for further research and researchers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :