Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi1, İng. Öğrt., Gaziemir Kipa 10.Yıl Anadolu Lisesi2, Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi3
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemek ve öğrencileri fen öğrenmeye motive eden faktörleri belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Aydın ili merkez ilçede bulunan üç ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan 663 ilköğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği ile Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyleri yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermezken, sınıf düzeyi, haftalık fen ve teknoloji dersi çalışma süresi ve evdeki kitap sayısı değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Ayrıca, öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyleri ile fen ve teknoloji dersinden aldıkları son yazılı notu arasında orta düzeyde, pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. 

Özet İngilizce :

The purpose of the study is to investigate the level of the motivation of primary school students according to kinds of variables and reveal the factors motivating students to learning. This Turkish version of questionnaire was applied 663 students enrolled at 6th, 7th and 8th grades of 3 different primary schools in Aydın-Turkey. In the study, “Students’ Motivation Toward Science Learning (SMTSL)” Questionnaire and Personal Information Inventory were used. It was found that students have quite high levels of motivation towards science learning. While students’ motivation levels show significant differences according to all variables (class level, weekly science and technology studying hours, the number of the books at home) except gender. Morever, there is positive medium level significant relation between levels of motivation towards science learning and the last exam question got from science and technology.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :