Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin “birlikte çalışma”ya ilişkin algıları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Arş.Gör.Adnan Menderes Üniversitesi1
Görüntülenme :
277
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin birlikte çalışmaya ilişkin algılarını ortaya koymaktır. Araştırma Aydın ili, merkez ilçe ilköğretim okullarından birisinde öğrenim görmekte olan on iki dördüncü sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada, öğrencilerle on üç soruluk bir yarı yapılandırılmış görüşme formu doğrultusunda görüşmeler yapılmıştır. Veriler satır satır okuma tekniği ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda öğrencilerin birlikte çalışmayı ders çalışma ve oyun oynama için bir araya gelme biçiminde algıladıkları, birlikte çalışma etkinliklerinin değerlendirilme sürecini adaletsiz buldukları, birlikte çalışma etkinliklerinin farklı yollarla değerlendirilmesini bekledikleri görülmüştür.

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to determine fourth grade students' perceptions on "cooperation". The study was conducted on twelve fourth grade students at one of the centre district primary schools in Aydın. In this qualitative research, students were interviewed in accordance with a thirteen- item semi-structured interview form. Data was analyzed by the technique of reading word by word. The findings obtained reveal the fact that students perceive collaboration as coming together for the purpose of studying and playing and evaluation process is inequitable. Students expect that cooperation evaluate with different ways.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :