Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 4. sınıf matematik programının öğrenme alanları ile matematik öğrenci çalışma kitabındaki soruların zihinsel alanlarının timss’e göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Yrd.Doç Dr., Kırıkkale Üni.1, Ar. Gör., Kırıkkale Üni2
Görüntülenme :
561
DOI :
Özet Türkçe :

TIMSS 4 yılda bir yapılan, ülkelerin fen ve matematik başarılarını birçok değişken açısından değerlendiren uluslar arası bir araştırmadır. Türkiye 1999 ve 2007 yıllarında 8. Sınıf düzeyinde bu araştırmaya katılmıştır, çalışmaları devam eden TIMSS 2011’e ise ilk defa 4. Sınıf düzeyinde de katılacaktır. Bu çalışmada ilköğretim 4. Sınıf matematik öğrenci çalışma kitabında yer alan soruların zihinsel ve öğrenme alanlarına göre incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yönteminde kullanılan yazılı doküman analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışma kitabındaki soruların hem öğrenme alanlarına hem de zihinsel alanlara göre yüzdelik dağılımlarının TIMSS ile büyük oranda farklılıklar gösterdiği görülmektedir.

Özet İngilizce :

TIMSS is an international survey that held every 4 years and evaluates countries’ science and mathematics achievement in terms of several variables. Turkey had participated in this research at 8. Grade class level in the years 1999 and 2007 and shall also participate at 4. Grade class level for the first time in TIMSS 2011. In this study, 4. Grade mathematics student workbook was examined based on the questions in the mental and learning areas. In the study qualitative research method was used and analyzing a written document technique was used. Mental questions in the workbook according to the fields and learning areas, it’s seen that there are largely differences by the percentage with TIMSS. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :