Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Harmanlanmış (karma) öğrenme ortamları ve tasarımına ilişkin öneriler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi1
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda, bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerin etkisiyle yeniden yorumlanarak değer kazanan harmanlanmış öğrenme alanında araştırmaların sayısı artmaktadır. Bu araştırmalarda, harmanlanmış öğrenmenin tanımlanması ve harmanlanmış öğrenme ortamlarında hangi öğelerin nasıl harmanlanması gerektiği noktasında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yüksek öğretimde harmanlanmış öğrenme ile ilgili dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmaları incelemek ve etkili bir harmanlanmış öğrenme ortamı tasarlamak için gereken bileşenler hakkında öneriler sunmaktır. Bu çerçevede, elektronik ortamda ulaşılabilen harmanlanmış öğrenme alanındaki araştırmalar kullanılan araştırma yöntemleri, tercih edilen e-öğrenme ortamları/yöntemleri, tercih edilen yüz yüze öğrenme/öğretme stratejileri ve harmanlanmış öğrenmenin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler açısından incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, etkili harmanlanmış öğrenme ortamları oluşturmak için harmanlanmış öğrenmenin bir öğretim tasarımı yaklaşımı olarak kabul edilmesi gerektiği görülmekte ve farklı öğrenme alanları için harmanlanmış öğrenme modelleri oluşturulmasında sunulan önerilerin yol göstereci olacağı umut edilmektedir. 

Özet İngilizce :

The number of studies in blended learning field, which has gained importance by being reinterpreted with the effect of the developments in information and communication technologies, has been increasing recently. There have been many diverse approaches in these studies on the point of defining blended learning and on the point of which components of blended learning environments need blending and how they are blended. The aim of this study is to examine national and international studies in blended learning in higher education and to make suggestions about necessary components for designing an effective blended learning environment. Within this framework the studies on blended learning, which were accessible online, were examined from the perspectives of research methods that were used, preferred e-learning environments and/or e-learning methods, preferred face to face learning/teaching strategies and the methods used in the evaluation of blended learning. In the light of the findings it is seen that blended learning should be regarded as a teaching design approach in order to create effectively blended learning environments and it is hoped that the suggestions made will be lodestar in forming blended learning models for diverse learning fields. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :