Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelecek zaman algısı ve akademik alanda arzuların ertelenmesinin öğretmen adaylarının akademik başarıları üzerindeki etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr., Marmara Üniversitesi1, Prof.Dr.2
Görüntülenme :
453
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, gelecek zaman algısı (bağlılık, değer, hız, genişlik ve algılanan araçsallık) ile akademik alandaki arzularını ertelenmesinin öğretmen adaylarının meslek derslerindeki akademik başarıları üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla alan yazına dayalı olarak söz konusu değişkenler arasında beklenen ilişkileri gösteren bir model oluşturulmuş ve bu model test edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi dördüncü sınıfta öğrenim gören 462 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma sonuçları, meslek derslerindeki akademik başarının; gelecek zaman algısının, değer alt boyutu tarafından doğrudan yordandığı; Bağlılık alt boyutu tarafından akademik alanda arzuların ertelenmesi vasıtasıyla yordandığı; Hız ve algılanan araçsallık alt boyutları tarafından ise hem doğrudan hem de akademik alanda arzuların ertelenmesi vasıtasıyla yordandığı; Bağlılık alt boyutunun ise anlamlı bir yordayıcı olmadığını göstermiştir. Bu bulgulara göre, akademik başarıyı açıklamaya yönelik oluşturulan model doğrulanmıştır. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the effect of the future time perception (connectedness, value, speed. extension and perceived instrumentality) and academic delay of gratification of the prospective teachers on their pedagogy courses achievements. For this purpose a model which shows the expected relations depending on the literature among the variables was developed to verify. Subjects consisted of 462 fourth year prospective teachers from Marmara University, Ataturk Faculty of Education. According to findings, pedagogy courses achievements were predicted by value directly, predicted by connectedness through academic delay of gratification and predicted by speed and perceived instrumentality directly and through academic delay of gratification. Extension didn’t have a significant power in predicting of pedagogy courses achievements. Accordingly, with respect to these findings, model was verified. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :