Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin işbirlikli öğrenme modeli hakkında bilgi ve uygulama düzeyleri: erzurum örneği

Yazar kurumları :
Okt. Atatürk Üniversitesi1, Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi2, Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi3
Görüntülenme :
511
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin, öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinden biri olan ve eğitimde çok kullanılan işbirlikli öğrenme modeli hakkındaki bilgi ve uygulama düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışmada betimleme-tarama yöntemi kullanılmış ve öğretmenlerin işbirlikli öğrenme modeli konusundaki görüşleriyle teorik bilgi ve uygulama beceri düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemini Erzurum ilinde görev yapan toplam 82 Fen ve Teknoloji öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma sürecinde öğretmenlere işbirlikli öğrenme modeli hakkında 32 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir. Veri toplama araçları olarak, öğretmenlere bu modelle ilgili eğitim verilmeden önce ve eğitim verildikten sonra, araştırma kapsamında geliştirilen işbirlikli öğrenme modeliyle ilgili bilgi ve uygulama düzeylerini belirleme ölçekleri kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler değerlendirildiğinde öğretmenlerin bu model hakkında kısmen bilgilerinin olduğu ve modelin uygulama aşamasında zorluk çektikleri ortaya çıkmıştır. 

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine science and technology teachers’ views about knowledge and practice levels of the cooperative learning model which student-centered instruction and one of the many uses in the education. It was used descriptive- survey method at this study and it was done in order to determine science and technology teachers’ implementation level at cooperative learning methods that used at classroom. The sample of this study composed of 82 science and technology teachers who served from Erzurum. It is given a course that continued 32 hours at science teachers as theoretical and practical. As the data collection instruments, cooperative learning model scale were used. The data obtained were evaluated measurement tool. According to the data obtained from the analyses, teacher’s information about this model is partly, but cannot do on the application classes and how they had trouble emerged. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :