Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen bilimleri öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve öğrenme stillerinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi1
Görüntülenme :
353
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada fen bilimleri öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile öğrenme stillerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 169‟u biyoloji, 167‟si fizik, 145‟i kimya ve 169‟u matematik bölümünden olmak üzere toplam 650 öğrenci oluşturmuştur. Öğrenciler, en yüksek puanı analitiklik alt ölçeğinden almışlardır. Bağımsız gruplar t testi sonuçları, eleştirel düşünme eğilimlerinin bazı alt ölçeklerinde cinsiyete göre anlamlı farklılaşmanın olduğunu göstermiştir. LSD sonuçları kendine güven alt ölçeğinde son sınıf öğrencilerinin puan ortalamalarının birinci sınıftaki öğrencilerinkinden anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğunu göstermiştir. LSD analizi öğrencilerin başarı düzeyi arttıkça eleştirel düşünme eğilimlerinin arttığını, başarıları azaldıkça eleştirel düşünme eğilimlerinin de azaldığını göstermiştir. Analizler öğrencilerin yarıdan fazlasının (% 52.6) özümseyen, % 29.4 „ünün ayrıştıran, % 10.5‟inin değiştiren, %7.5‟inin de yerleştiren öğrenme stiline sahip olduklarını göstermiştir. 

Özet İngilizce :

 The current study aimed to investigate science major students' learning styles and critical thinking disposition. A total of 650 students; 169 of them biology major, 167 of them physics major, 145 of them chemistry major, and 169 of them mathematics major participated to the study. Students‟ scores highest on Analyticity subscale. Independent t-test results showed that there is a significant difference in some subscales of students‟ regards to gender critical thinking disposition. LSD results showed that seniors‟ scores are significantly higher than the freshman‟s on the Self-confidence subscale scores. LSD analysis showed that academically achievement students have higher critical thinking disposition and critical thinking disposition decreases with the decreasing academic achievement. Analysis showed that more than half of the students learning style have categorized as Assimilator, 29.4 % have categorized as Diverger, 10.5 % have categorized as Converger and 7.5 % have categorized as Accomodator. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :