Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının akademik başarı üzerine etkisi

Yazar kurumları :
Araştırma Görevlisi, Çukurova Üniversitesi1, Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi2, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi3
Görüntülenme :
373
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının akademik başarıları üzerine etkisini belirlemektir. Ayrıca cinsiyetin öz-yeterlik ve akademik başarı üzerine olan etkisi de araştırılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2008–2009 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı‟nda öğrenim gören 127, II., III. ve IV. sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın verilerini toplamak için “Vücudumuzdaki Sistemler Başarı Testi” ile “Fen Öğretimine Yönelik Öz-yeterlik İnancı Ölçeği” kullanılmıştır. Bulgulara göre fen bilgisi öğretmen adaylarının genel başarı seviyelerinin ve fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının yeterli olmadığı, genel başarı seviyelerinin ve fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının cinsiyete göre farklılık göstermediği görülmüştür. Araştırmada ayrıca, fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inancının vücudumuzdaki sistemler konusundaki akademik başarıyı pozitif yönde anlamlı olarak yordadığı belirlenmiştir. 

Özet İngilizce :

The aim of study is to determinate the effect of self-efficacy beliefs towards science instruction on the academic achievement. In addition, it is investigated that effect of gender on self-efficacy and academic achievement. The sample of this research consist of total 127 candidates science teachers who attend II. III. IV. grades of Gazi University, Educational Faculty, Science Teaching Program on the spring semester of 2008-2009 educational period. In this study, to collect data, “System in Our Body Achievement Test” and “Science Instruction Self-efficacy Beliefs Scale” were used. The results showed that most of the science teacher candidates‟ general achievement level and self-efficacy beliefs are not sufficient. In addition the teacher candidates‟ general achievement level and self-efficacy beliefs do not vary according to the gender and it can be concluded that, self-efficacy beliefs predicts the academic achievement in system in our body concept positively in meaningful way.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :