Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ergenlerin kimlik oluşumunun facebook üzerinden incelenmesi: nitel araştırma örneği

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1, Bahçelievler Dr. Refik Saydam Ortaokulu2, Ataşehir Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu3, Ümraniye Hekimbaşı İlkokulu4
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanlar sosyal ağlarda gün geçtikçe daha fazla vakit geçirmekte, gerçek yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmakta ve yeni kimlikler inşa etmektedirler. Yapılan birçok araştırmada “Facebook”, en popüler ağ olarak ortaya çıkmaktadır. Facebook üzerinden yeni arkadaşlıklar kurulmakta, evlilik kararları alınmakta, toplumsal ve siyasi örgütlenmeler gerçekleşmekte, anlık paylaşımlarla alternatif sosyal medya oluşturulmaktadır. Ülkemizdeki istatistikler ve araştırmalarda Facebook’un gençler arasında hızla yaygınlaştığı ve kullanım değerinin arttığı görülmektedir. Bu araştırmada sosyal iletişim ağlarından biri olan Facebook’un ergenlerin kimlik/kişilik oluşumundaki rolü incelenmiştir. Ergenlerin Facebook’u kullanım ve algılayışları, Facebook’un ergenlerin aile, arkadaş ve romantik ilişkilerine etkileri, ergenlik kuramları ile ilişkilendirilmiştir. Bu amaçla çeşitli liselerden 15-16 yaş arasındaki 12 öğrenci ile önceden hazırlanmış görüşme formu üzerinden derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

With each passing day, people are spending much more time on social networks, trying to meet the real life needs of their own and forming new identities. Within many researches being conducted, Facebook appears to be the most popular social network. Via Facebook, new friendships are formed, marriage decisions are made, social and political groups are organized and social media are formed with a kind of instant share system. In statistics and research conducted in our country, it is seen that Facebook is rapidly spreading out among the young with a raising usage proportion. This research aims at finding out the role of Facebook on teenagers identity/personality development as being one of the social communication network. Teenagers Facebook usage and perception, the effects of Facebook on the family, friend and romantic relationships of teenagers are associated with the theories of puberty. Based on this purpose, a number of profound interviews are made with twelve students aged 15-16 from different high schools with the help of an interview form having been prepared beforehand.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :