Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Düzenlenmiş iki faktörlü öğrenme yaklaşımları envanteri’nin (r-2f-lpq) geçerliğinin doğrulayıcı faktör analizi ile sınanması

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., N. E. Üniversitesi1, Arş. Gör., Selçuk Üniversitesi2, Arş. Gör., N. E. Üniversitesi3
Görüntülenme :
541
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Biggs (1987) tarafından geliştirilen, Kember, Biggs ve Leung (2004) tarafından revize edilen ve Çolak ve Fer (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan öğrenme yaklaşımları envanterinin doğrulayıcı faktör analizinin yapılması ve güvenirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Konya’da öğrenim gören 930 ortaöğretim öğrencisi çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışma grubunun %55i’ni kız (n=510), %45’ini erkek (n=420) öğrenciler; %42’sini (n=387) 9. sınıf, %26’sını (n=246) 10. sınıf, %19’unu (n=180) 11. sınıf ve %13’ünü (n=117) 12. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonunda, envanterin iki boyutlu ve iki boyutlu hiyerarşik yapılarının istenen düzeyde uyum değerlerine sahip olduğu anlaşılmıştır. Ölçeğin boyutlarına ilişkin hesaplanan güvenirlik katsayılarının ise beklenen düzeyde olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular, öğrenme yaklaşımları envanterinin ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesinde kullanılabileceğini göstermiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to perform confirmatory factor analysis for the learning process questionnaire, which was developed by, Biggs (1987), revised by Kember, Biggs and Leung (2004) and adapted to Turkish by Çolak and Fer (2007), and determine its reliability. In this framework, 930 secondary education students were included in the study. As a result of the confirmatory factor analysis, it was concluded that the two-dimensional structure and two-dimensional hierarchical structure of the questionnaire possessed the required level of fit values. Moreover, it was seen that the reliability coefficients calculated for the dimensions of the scale were at the expected level. The findings that were obtained indicated that the learning process questionnaire could be used in the determination of secondary education students’ learning approaches.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :