Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dijital oyun tercihi ve oyun tercih nedeni ile cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrenme stili arasındaki ilişkiler üzerine bir çalışma

Yazar kurumları :
Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi1, Doçent Doktor, Hacettepe Üniversitesi2
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma üniversite öğrencilerinin dijital oyun tercihleri ve oyun tercih nedenleri ile cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkileri belirlemek üzere gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada oyun tercihleri ve tercih nedenleri biri açık uçlu 16 maddeden oluşan bir anketle, öğrenme stilleri ise Kolb Öğrenme Stilleri Ölçeği kullanılarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda cinsiyetle oyun tercihi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Erkeler gerçek ve tüm zamanlı oyunları yakın oranlarda tercih ederken kızlar gerçek zamanlı oyunları tüm zamanlı oyunlara tercih etmektedirler. Sınıf düzeyi ve öğrenme stili açısından ise anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ayrıca oyun tercihi ve oyun tercih nedenleri arasındaki dağılım incelendiğinde öğrencilerin bilinçli seçimler yaptığı sonucuna varılmıştır. 

Özet İngilizce :

This study examined for to determine the relationships between digital game preferences and the game preferences reasons with gender, class levels and learning styles of university students. Study group consisted of students of Computer Education and Instructional Technology Department. Game preferences and preference reasons data were gathered by an open ended 16 items questionnaire. Kolb’s Learning Style Inventory was used for collecting learning styles data. As a result, significant relationships were found game preferences with respect to gender. While males preferred to play real time and full time game, females preferred to play real time games more than full time games. However, class levels and leaning styles had no significant effect to game preferences and game preference reasons. In addition to these findings, we decided that students did reasonable selections between game preferences and game preference reasons when distributions were analyzed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :