Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Desen eğitiminde ölçme ve değerlendirme üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
KTÜ Fatih Egitim Fakültesi Güzel Sanatlar Egitimi1
Görüntülenme :
374
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırma, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde kullanılan ölçme-degerlendirme yöntemlerini belirlemek ve tartısmak için yapılmıstır. Arastırma desen dersi ile sınırlı tutulmus ve bu okullarda görev yapan resim-is egitimi ögretmenlerinin ölçme ve degerlendirmeyi nasıl yaptıkları belirlenmeye çalısılmıstır. Arastırmada öncelikle problem durumunu belirlenmesi için, egitim, sanat egitimi, ölçme ve degerlendirme kavramları ve yöntemleri ile ilgili bilgilerin yer aldıgı kaynaklar taranmıstır. Çalısma grubu 68 resim-is ögretmeninden olusmaktadır. Arastırmaya yönelik veriler, deney ve gözlem yoluyla elde edilmis, elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle çözümlenmeye çalısılmıstır. Ögretmenler arasında ölçme ve degerlendirme yöntemlerinin kullanımında önemli farklılıklar tespit edilmemistir. Hem geleneksel yöntemle hem de ölçütlere dayalı yöntemle yapılan ölçme - degerlendirmede sonuçların birbirinden çok uzak oldugu gözlenmistir. Bu sonuçlar resim-is ögretmenlerinin degerlendirme yaparken kisisel begenilerinden uzaklasamadıkları seklinde yorumlanmıstır.

Özet İngilizce :

This research was made to define the methods of measurement -evaluation which is used in drawing education for in fine arts and sport high school. At this research which is restricted only for drawing lesson and it is tried to find how the art teachers who work in this schools define the measurement and evaluation. At this research, resources which contain information to the terms of education, art education, assessment and evaluation technique was examined to determinate the type of the problem condition. The study group consists of 68 visual art teachers. Data that is related to the research is obtained by means of experiment and observation statistically. There is significant difference between the art teacher assessment and evaluation result. As a result it was determined in art education evaluation that different art education assessment strategies are not used by art teachers. And, there are different results in traditional evaluation and evaluation with criterion.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :