Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dağıtımcı liderlik uygulamaları: eklektik bir tasarım çalışması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi1
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı, dağıtımcı liderlik uygulamalarına ilişkin yeni bir eklektik tasarım elde etmektir. Literatür tarama ve bütünleştirme yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilen çalışma iki aşamada tamamlanmıştır. İlk aşamada, dağıtımcı liderliğeilişkin olarak elde edilen literatür araştırmanın amacı yönünde çözümlenmiş ve dağıtımcı liderlik uygulamalarının nelerden oluştuğu saptanmıştır. Bu aşamada bulgular dört araştırmacının eserlerinde birbirinden farklı tekniklerle bu uygulamalara yer vermişolduğunu göstermiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında eserlerinde dağıtımcı liderlik uygulamalarına yer vermiş olan bu yazarların görüşleri hem kendi içerisinde, hem de birbirlerine dönük olarak analiz edilmiştir. Analiz sonucu ortaya çıkan tüm ögeler birleştirilmiş ve ortak bir kavramsal yapıya dönüştürülmüştür. Bu aşamada, hiyerarşik kavram haritalaması tekniğinden faydalanılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda ortaya çıkan yeni tasarım, tablo haline getirilmiş ve ilgili literatür temelinde tartışılmıştır. Tasarımın, liderliğe ilişkin her türlü kapasite geliştirme çalışmalarında, teori ve uygulama boyutlarıyla yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, leadership implementations pointed out by different authors in the literature had been collected and integrated in a new eclectic conceptual framework. The study was based on literature search and integration method. In this scope, first, the distributed leadership implementations were defined on the base of relevant literature. In this period, it was determined that four researchers especially pointed out these techniques in their articles. At the second period, each author's opinions had been analyzed its own in and later synthesized with others in a conceptual framework. In this resolving process, the hierarchical concept mapping technique was used. The new design was showed on a table and discussed on the base of literature. New design is thought to be beneficial any kind of leadership capacity development in the base of theory and practice. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :