Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dağıtımcı liderlik: okullarda dikkate alınması gereken bir liderlik yaklaşımı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yard.Doç.Dr., Ahi Evran Üniversitesi1
Görüntülenme :
587
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı dağıtımcı liderlik teorisini, bu teorinin ilişkili bulunduğu diğer teoriler temelinde ele almak ve bu yaklaşımın en bilinen savunucuları olan Gronn (2000), Spillane (2005) ve Elmore‘nin (2000) görüşleri çerçevesinde analiz etmektir. Çalışmanın alt amacı, dağıtımcı liderliğe ilişkin ulaşılan bu sonuçları okullarda yönetimin yeniden yapılandırması süreçlerine yansıtarak bu konuya bir ışık tutmaktır. Çalışmada dağıtımcı liderliğe ilişkin bilgiler birincil ve ikincil kaynaklara dayalı literatür taraması yöntemiyle toplanmıştır. Dağıtımcı liderlik hakkında belirlenen anahtar kavramlar yardımıyla konunun farklı veri tabanlarında taraması yapılmış ve elde edilen bilgiler bir dosyada depolanarak ayıkamaya tabi tutulmuştur. İngilizce kaynakların Türkçeye çevirisi yapılmış, çeviri geçerliği bir örnek metin üzerinde üç dil uzmanının görüşleri alınarak saptanmaya çalışılmıştır. Bilgilerin sunumunda çoklu referans yolu tercih edilmiştir. Kavramsal analiz sonuçları, dağıtımcı liderliğin bilim diğer alanındaki gelişmelere paralel okul liderliği konu alanında hızla önem kazandığını göstermektedir. Çalışmada dağıtımcı liderliğin formal ve informal uygulama biçimlerinin okul yönetimini yeniden yapılandırılma çalışmalarında dikkate alınması önerilmektedir.

Özet İngilizce :

 The main purpose of this study is to analyze and explain the distributed leadership approach, on the basis of this theory in relation with other theories and Gronn (2000), Spillane (2005) and Elmore's (2000) opinions that most well-known advocates of this approach. The second aim of the study is to reflect in light of the results of this analysis to processes of school management's restructuring. A review of the related literature was used to collect from primary and secondary sources information on distributed leadership. In order to be able to do that, with the help of the key words consisted on distributed leadership; electronic data base searched was conducted by the researcher. Resources that collected from the literature were stored in a file and some the articles translated to Turkish. Translation reliability was defined with the help of three English language experts on a sample text. A multi-reference method was preferred to present literature collected. The conceptual analysis and relevant literature showed that the distributed leadership model gained momentum quickly by drawing attention which is similar to improvement in the field of general leadership literature. It is suggested that formal and informal practice aspects of the application of distributed leadership should be taken into consideration in the process of restructuring the school administration. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :