Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çağdaş okul müdürlerinin değişen rolleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyayı etkileyen ekonomik, teknolojik, toplumsal olaylar ile küreselleşme sonucunda gerek okul gerekse de okul müdürlerinin rolleri giderek değişmektedir. Bu konuda yürütülen araştırmalar, okul müdürünün rollerinin önemli oranda değiştiğini, rol yelpazesinin çeşitlendiğini ve iş yükünün arttığını ortaya koymaktadır. Bu anlamda bir okul müdüründen halen yürüttükleri rollerin yanı sıra öğretim liderliği, öğretmenlerin profesyonel gelişimi, okuldaki süreçlerin yönetimi ile birlikte öğrenci ve öğretmenlerin denetlenmesi, karar verme, bütçe, finans, program geliştirme, okul-toplum ilişkisi gibi birçok rolü gerçekleştirmelerinin beklendiğini göstermektedir. Kuramsal olarak yürütülen bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin halen yürütmekte oldukları rollerinin yanı sıra kendilerinden gerçekleştirmeleri beklenen rollerinin neler olduğunun ortaya konulmasını sağlamaktır. Bu yolla müdürlerin görevlerini gerçekleştirmeleri sürecinde yeni bir takım rollerle ilgili kendilerinde bazı farkındalıklar oluşturulacağı değerlendirilmektedir. 

Özet İngilizce :

As a result of economic, technologic, social developments and globalization that affect the world, roles of schools and school principals have changed subsequently. Studies reveal that principals’ roles have diferntiated and their workload has increased accordingly. Studies also suggest that cotemporary school principals should carry out different roles such as supervising teachers and students, making decisions, organizing budgetary and financial issues, managing program and establishing school-community relations, instructional leadership and teachers’ professional development besides their current roles. Therefore, this theroetical study has been conducted in order to create awareness of the changing roles that school principals are expected to perfrom as well as the ones have already implemented. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :