Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir bölüm web sitesinin otantik görevler ve göz izleme yöntemi aracılığıyla kullanılabilirlik değerlendirmesi

Yazar kurumları :
Öğr. Gör., Mustafa Kemal Üniversitesi1, Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi2, Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi3, Y.L. Öğr., Hacettepe Üniversitesi4
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı eğitsel arayüz olarak ele alınan bir bölüm web sitesinin kullanılabilirliğinin farklı kullanılabilirlik yöntemleri ile test edilmesi ve mevcut kullanılabilirlik sorunlarının belirlenerek bunların çözümüne yönelik öneriler getirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubu ilgili bölümün lisans düzeyindeki 4 öğrencisi ve yine ilgili bölümde lisansüstü öğrenim gören ve/veya çalışan 4’ü araştırma görevlisi biri öğretim üyesi olan 5 akademisyen olmak üzere toplamda 9 kişiden oluşmuştur. Çalışma, kullanıcıların web sitesinde otantik görevleri gerçekleştirme süreçlerine ilişkin performanslarının bilgisayarda kaydedilmesi ve iki katılımcının da göz hareketlerinin izlenmesi şeklinde desenlenmiştir. Çalışmanın geçerliliği için yöntem çeşitlemesi, güvenirliliği için ise araştırmacı çeşitlemesi yoluna gidilmiştir. Verilerin analizinde görev sürecine ve göz izleme yöntemine ilişkin kayıtlar incelenmiş, gözlemcilerin notları ile karşılaştırmalı olarak katılımcıların görevlerde zorlandığı ve tereddütte kaldığı hususlar, her bir görevde harcanan süre, tekrar edilen görevler, başarı ile tamamlanan görevler ve başarısızlıkla sonuçlanan görevler gruplar altında toplanarak tasnif edilmiştir. Elde edilen bulgulardan hem öğrenci hem de akademisyen grubu için kullanılabilirlik sorunları belirlenerek bunların çözümüne yönelik öneriler getirilmiştir. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to evaluate the usability of a university departmental web site as an educational interface by using different usability methods, and to determine usability problems of it to suggest solutions to these problems. The study group was consisted of 9 participants including 4 undergraduate students and 5 academicians, 4 of whom were research assistants/graduate students, and one of whom was an instructor. Study was designed by recording the process of authentic task performance of authentic users and tracking eye movements of two participants in the department web site. Method triangulation method was used for validity of the study and investigator triangulation method was used for reliability of the study. In the data analysis, users’ recordings from the task performances and eye movements were analyzed and the issues for which users had difficulties with, the issues which users hesitated with while performing, the time spent on each task, repeated tasks, successful tasks and unsuccessful tasks were discovered comparatively with the observer notes. Usability problems were determined and solutions to these problems were suggested. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :