Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişim teknolojileri öğretmeni adaylarının bilimsel araştırma önerisi hazırlama deneyimlerinin yansıtılması

Yazar kurumları :
Prof.Dr., Anadolu Üniversitesi1, Doç.Dr., Anadolu Üniversitesi2, Araş.Gör., Anadolu Üniversitesi3 Araş.Gör., Anadolu Üniversitesi4
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

2006 yılında YÖK tarafından eğitim fakültelerinin ilköğretime öğretmen yetiştiren bölümlerine öğretmen adaylarının hizmet öncesinde bilimsel araştırma planlama ve uygulama konusunda bilgi ve beceriler elde edebilecekleri dersler önerilmiştir. Böylece öğretmen adayları kendi öğretim uygulamalarında karşılaşabilecekleri sorunlarla başa çıkma becerilerini hizmet öncesinde kazanmalarının yanında kendi öğretimlerini geliştirme ve diğer öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri ve danışman öğretim elemanları ile işbirlikli çalışma becerileri de kazanmış olacaklardır. Bu çalışmada, bilişim teknolojileri öğretmeni adaylarının ilerideki uygulamalarında karşılaşabilecekleri olası sorunların çözümüne yönelik hazırladıkları bilimsel araştırma önerilerinin incelenmesi ve bu süreç içerisinde yaşadıkları bilimsel araştırma planlama deneyimlerinin yansıtılması amaçlanmıştır. Çalışma, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde 2009-2010 öğretim yılı güz döneminde “Proje Geliştirme ve Yönetimi I” dersine devam eden 67 bilişim teknolojileri öğretmeni adayı ile eylem araştırması olarak gerçekleştirilmiştir. 14 hafta süresince toplanan nitel veriler, öğrencilerin hazırladıkları bilimsel araştırma önerilerinden ve gözlemlerden elde edilmiştir. Veriler, nitel verilerin içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışma; sorun belirleme, alanyazın tarama, araştırmanın önemini belirtme, amaç ve araştırma sorularını açıkça ifade etme, amaca ve araştırma sorularına uygun araştırma yöntemi belirleme, raporlaştırma, kaynakça yazımı boyutlarında ele alınmıştır. Çalışma sonucunda, öğretmen adaylarını, ileriki yaşamlarında karşılarına çıkan projeleri etkili bir şekilde yürütebilme ve çevresindeki bireylere bu konuda örnek olabilme becerileri kazandıkları görülmüştür. 

Özet İngilizce :

The Council of Higher Education added some courses concerning the planning and application processes of a scientific research into the programs of the departments of faculty of education in 2006. Thus, the preservice teachers (PTs) will not only gain coping skills to these problems but also colloborative working skills with the other stakeholders. The purpose is to examine the scientific research proposals relating to the solutions of the possible problems that they may encounter in their classes and reflect the experiences of information technologies (IT) PTs on the planning process of scientific research. This action research study conducted with 67 IT PTs taking “BTO 425 - Project Development and Management I” in the fall semester of 2009-2010 at Anadolu University, Department of CEIT. The qualitative data were gathered from the scientific research proposals and the observations throughout 14 weeks; and analyzed with the content analysis This study was examined in defining the problem, literature review, determining the importance, stating the research questions, determining the appropriate research methods, reporting and the references dimensions. In consequence of this study, it was clearly seen that IT PTs gained the skills such as effectively conducting the projects that they may encounter in future and serving as a model to the other people in this respect. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :