Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişim teknolojileri öğretimi için geliştirilen örnek analojilerin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Öğr. Gör., Ahi Evran Üniversitesi1, Öğr. Gör., Ahi Evran Üniversitesi2
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

 Bu araştırmanın amacı, Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Programı’nın 6., 7. ve 8. basamaklarındaki kazanımlara yönelik kullanılabilecek örnek analojileri belirlemektir. Bu genel amaç çerçevesinde, Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Programı’nın 6., 7. ve 8. basamaklarındaki kazanımlara yönelik öğretmen adayları tarafından hazırlanan analojiler içerik analizi yöntemiyle incelenmiş ve Bilişim Teknolojileri dersindeki kavramların ve işlemlerin öğretimine yönelik kullanılabilecek örnekler sunulmuştur. Bu araştırma, var olan durumu belirlemeye yönelik betimsel yapıda nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubu, 2009-2010 öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nün 1. ve 2. sınıflarında öğrenim gören 76 öğretmen adayından oluşmaktadır. Geliştirilen 71 analojiden 50’si uygun bulunmuş ve bu analojiler öğretim programının basamaklarındaki kazanımlara göre gruplandırılmıştır. Seçilen örnek analojiler sunularak, benzer araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

 The aim of this research is to determine the sample analogies which can be used for learning objectives in the 6th, 7th and 8th levels of the curriculum of the Information and Communication Technologies (ICT) course. Within the frame of this general aim, analogies prepared by teacher candidates related to the learning objectives in the 6th, 7th and 8th levels of the curriculum of the ICT course were analyzed by content analysis technique. Then the samples, related to the teaching concepts and procedures within the ICT course, were presented. This research is a qualitative research in the descriptive form in order to determine the present situation. The participants of the study is composed of 76 teacher candidates studying at freshman and sophomore classes of the Ahi Evran University, Faculty of Education, Computer Education and Instructional Technologies Department in 2009-2010 education year. 50 of the 71 analogies were approved and these analogies were categorized according to the learning objectives at the levels. By presenting the selected sample analogies, suggestions have been made for similar research. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :