Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilimin doğası öğretimi mesleki gelişim paketinin geliştirilmesi ve öğretmen adaylarına uygulanması ile ilgili tartışmalar

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi1, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
447
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda birçok öğretim programının hedefleri arasında yer alan bilim okuryazarı bireyler yetiştirmenin önemli gereklerinden bir tanesi bilimin doğası hakkındaki anlayışların geliştirilmesidir. Ancak yapılan çalışmalar, fen öğretmenlerinin de bilimin doğasıyla ilgili bazı yanlış görüşlere sahip olduğunu göstermektedir. Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu çalışmada, öğretmen ve öğretmen adayları için geliştirdiğimiz bilimin doğası öğretimi mesleki gelişim paketi (MGP) tanıtılmış ve paket ile öğretmen adaylarına verilen bir yıllık eğitimin sonuçları tartışılmıştır. Açık-düşündürücü sorgulayıcı araştırma ve argümantasyon etkinliklerini içeren MGP ile verilen eğitime 27 kimya öğretmen adayı katılmış ve araştırmada anket, görüşme ve öz değerlendirme formu gibi çeşitli nitel veri kaynakları kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, MGP ile verilen eğitim sonucunda katılımcıların bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin olumlu yönde değiştiğini göstermiştir. Bununla birlikte, katılımcıların bilimsel teoriler ve kanunlar, gözlem ve çıkarım hakkındaki yanlış kavramlarını değiştirmenin daha zor olduğu gözlenmiştir. Çalışmanın sonuçları ayrıca bilimin doğası hakkındaki anlayışların değişmesi için uzun bir sürece ihtiyaç olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

Improving ideas about nature of science (NOS) is one of the prerequisites for making individuals scientifically literate, which is one of the common aims of the curricula recently developed. However, the studies show that even some science teachers have naïve ideas about NOS. In this qualitative study, a professional development package (PDP) developed by researchers to improve in-service and pre-service science teachers‟ understandings about NOS is introduced and its effects on pre-service science teachers‟ NOS understandings is examined. PDP included explicit-reflective scientific inquiry and argumentation activities and 27 pre-service chemistry teachers trained with the PDP for one year. Variety of qualitative data sources including Views on Nature of Science-Form C, interviews and self-evaluation forms were used in the study. Findings of the study indicated that PDP has improved pre-service teachers‟ ideas about NOS. However, participants‟ misconceptions about the scientific theories and laws, observation and inference have been more difficult to change. Results of the study also showed that changing understandings about NOS requires long and well designed instructions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :