Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bağımsız anaokullarına ve anasınıflarına devam eden çocukların sosyal becerilerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi1
Görüntülenme :
320
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırma, okul öncesi dönemdeki çocukların bağımsız anaokullarına ve anasınıflarına devam etmelerine göre sosyal becerilerinin farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya çıkarmak amacıyla planlanmıştır. Araştırmaya 2009–2010 yıllarında Aksaray ili merkezinde bulunan bağımsız anaokullarına devam eden altı yaş grubundaki 54 çocuk ve ilköğretim okulları bünyesinde bulunan anasınıflarına devam eden aynı yaş grubundaki 52 çocuk olmak üzere toplam 106 altı yaş grubu çocuğu dâhil edilmiştir. Verilerin toplanmasında Merrell (1994) tarafından geliştirilen "Anasınıfı ve Anaokulu Davranış Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerinin analizinde; "t testi" kullanılmıştır. Ayrıca, istatistik işlemleri için SPSS 15.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, iki grup arasında sosyal beceri davranışları açısında anlamlı bir farklılığın olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This research is planned on the purpose of revealing whether there is a difference between independent preschool children and kindergarten children in terms of their social skills. For this research, a total of 106 six-year-old children, 54 of them are the ones attending independent preschools and 52 of them are from the kindergartens within the primary schools in 2009-2010 school year in Aksaray province are included. For the data collection "Preschool and Kindergarten Behavior Scale" which is developed by Merrel (1994) is used and in analysis of data "t test" is used. . In conclusion, it has emerged that there is a significant difference between the two groups in terms of social skills.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :