Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde uygulanan modüler öğretime ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Eskisehir Osmangazi Üniversitesi1, Gazi üniversitesi2
Görüntülenme :
338
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmada, Mesleki ve Teknik Egitimi Güçlendirme Projesi kapsamında tüm meslek liselerinde uygulamaya konulan yeterlilige dayalı modüler ögretim programlarının amaçlarına uygun bir biçimde uygulanabilirligi, otelcilik ve turizm meslek liselerindeki uygulamalar bazında degerlendirilmistir. Arastırma, ögretmenler üzerinde anket teknigi kullanılarak gerçeklestirilmistir. Ögretmenler üzerinde gerçeklestirilen arastırmanın evrenini otelcilik ve turizm meslek liselerinde görev yapan turizm meslek dersleri ögretmenlerinden olusmaktadır. Arastırmada elde edilen bulgular, modüler ögretim programlarında ve programların uygulanmasında bazı problemlerin oldugunu göstermektedir. Ögretmenler hazırlanan programlardaki tanımlamaların, içeriklerin ve amaçların gerekli yeterlikleri kazandıracak nitelikte oldugunu düsünürken, okullarındaki fiziki donanımın modüler ögretimin uygulaması için yeterli olmadıgı görüsündedirler. Sonuçta arastırmadan elde edilen bulgulara göre, yeni uygulamaya konulan programların eksikliklerini gidermeye yönelik bir takım öneriler sunulmustur

Özet İngilizce :

In this study, the applicability in compliance to its goals, of the proficiency based modular curriculums that has been put into practice throughout all vocational high schools according to the Strengthening Vocational and Technical Education Project, has been evaluated regarding the execution in hospitality and tourism vocational high schools. The research was conducted using surveys applied to teachers. The population of the surveys on the teachers consists of tourism vocational course teachers in hospitality and tourism vocational high schools. Results reveal that there exists problems with modular curriculums and their applications. Teachers think that definitions, content and aims in the prepared curriculum was adequate to provide the required proficiency levels. In conclusion, some suggestions as to rid the modular education system of its current defects were presented.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :