Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An investigation of pre-service science teachers cognitive structures and ideas about the nature of technology

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
283
DOI :
Özet Türkçe :

The purposes of this study were to investigate pre-service science teachers‟ cognitive structures and ideas about the nature of technology. The study was conducted with the participation of senior pre-service science teachers (N=41) in fall semester of 2007. The participants were enrolled in a science, technology and society course during data collection. Three instruments were used to gather data: a word association test (WAT), Views about Technology Questionnaire (VTQ) and an interview protocol. Participants‟ cognitive structures about technology were investigated by using WAT. Participants‟ ideas about the nature technology were also investigated by using VTQ and the interview protocol. The data triangulation provided a means of observing similar findings by using different instruments. The findings suggest that participants‟ cognitive structures about technology and their knowledge about definition of technology, ideas about the mutual interaction between technology and society, and ideas about social structure of technology were found to be at a lower level (naïve views). Notably, it was seen that the participants did not sufficiently discriminate between technology and science. In sum, they regard technology as a sub-discipline or output of applied science. They understand technology merely as computers, inventions and products of science, perhaps, due to their everyday experiences the way technology is presented news in mass media.

Özet İngilizce :

Bu çalışma güz 2007 döneminde son sınıfta okuyan fen bilgisi öğretmen adaylarının (N=41) teknolojinin doğası hakkındaki bilişsel yapılarını ve düşüncelerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Veri toplama sürecinde katılımcılar bir fen, teknoloji ve toplum dersi almaktaydılar. Veri toplamada üç araç kullanılmıştır: bir kelime ilişkilendirme testi (KİT), Teknoloji hakkında Görüşler Anketi (THGA) ve bir mülakat protokolü. Veri sağlaması yapılması benzer bulgulara farklı yöntemlerle ulaşılmasını temin etmiştir. Bulgular şu sonuçlara işaret etmektedir: Katılımcıların teknoloji hakkındaki bilişsel yapıları ve teknolojinin tanımı hakkındaki bilgileri, teknoloji ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşim ile teknolojinin toplumsal yapısı hakkındaki görüşleri düşük düzeydedir. Katılımcıların bilim ve teknoloji hakkında yeterince bir ayrım gözetemedikleri de ayrıca dikkate değer bir bulgudur. Katılımcılar, özde, teknolojiyi uygulamalı bilimin bir alt disiplini olarak görmektedirler. Teknoloji denince anlaşılan bilgisayarlar, icatlar ve bilimin ortaya koyduğu ürünler olmaktan öteye gitmemektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında belki de en önemli rolü günlük deneyimler ve kitlesel medyada teknolojinin yansıtılış biçimi oynamaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :