Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A critical appraisal of the language textbook

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Technical University1
Görüntülenme :
318
DOI :
Özet Türkçe :

This study was an attempt to evaluate the coursebook ―An English Course for Turks‖ which was designed by Turkish Ministry of National Education for use in state high schools. Coursebook evaluation was done from the teachers’ points of views on the premise that teachers, being users and consumers of the coursebook, were in the best position to reflect their experience in relation to the coursebook. Data were collected through questionnaires and interviews. Utmost attention was given to covering all aspects of a coursebook including layout, organization, activities, content, function, notion and language skills. A total of 68 teachers of English from 24 cities across Turkey participated in the study. Data which were analyzed through SPSS (Statistical Package for Social Science version 11) suggest that regardless of teaching experience, background, age, and classroom environment, a great majority of English teachers found the coursebook inappropriate in many respects for foreign language teaching and learning. The same research design can also be applied to new textbooks. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalışma liselerde Ġngilizce derslerinde okutulan ―An English Course for Turks‖ adlı ders kitabının değerlendirmesini içermektedir. Çalışma bizzat dersi veren ve kitabı kullanan Ġngilizce öğretmenlerinin deneyim, düşünce ve karşılaştıkları sorunlardan yola çıkılarak yapılmıştır. Veri toplamada anket ve mülakat yöntemi kullanılmıştır. Kitap, düzen, organizasyon, içerik, işlevsellik, dayandığı kavram ve dil becerileri açısından değerlendirilmiştir. Türkiye genelinde 24 farklı şehirden toplam 68 Ġngilizce öğretmeni çalışmaya katılmıştır. SPSS (sürüm 11) bilgisayar destekli istatistik programıyla yapılan analizde, deneyim, cinsiyet, yaş, altyapı ve sınıf ortamı farketmeksizin Ġngilizce öğretmenlerinin büyük bir kısmı ders kitabını birçok açıdan dil öğretme ve öğrenme amacına uygun bulmamışlardır. Uygulanan araştırma düzeni diğer ders kitaplarının etkinliğinin ölçülmesinde de kullanılabilir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :