Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

6-8. sınıflar türkçe dersi öğretim programının ürün ve süreç odaklı yazma yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi 1, Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi2
Görüntülenme :
511
DOI :
Özet Türkçe :

Yazma eğitimi alanında iki yaklaşımın ön plana çıktığı görülmektedir: “Ürün Odaklı Yazma Yaklaşımı” ve “Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımı”. Literatür taramasına dayanan bu çalışmada, ilk olarak ürün ve süreç odaklı yazma yaklaşımları tanıtılmıştır. Süreç odaklı yazma yaklaşımına alanyazında sık rastlanılmadığı için bu yaklaşım hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Daha sonra ürün ve süreç odaklı yazma yaklaşımları karşılaştırılarak iki yaklaşımın tipik özellikleri belirtilmiştir. Ürün ve süreç odaklı yazma yaklaşımları çerçevesinde 6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı yazma becerisinin incelenmesini amaçlayan bu çalışmada, yazma becerisi çeşitli açılardan ele alınmıştır. Programda yer alan yazma becerisi; programın genel özellikleri, yazma amaç ve kazanımları, yazma yöntem ve teknikleri, yazma becerisinin değerlendirilmesi başlıkları altında incelenmiştir. Sonuç olarak programda yer alan yazma becerisinin süreç odaklı yazma yaklaşımını yansıttığı görülmüştür. Ancak önceki araştırma bulgularında yazma eğitiminin genellikle ürün odaklı anlayışa göre yürütüldüğü ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin yazma becerisinin istenilen düzeyde olmamasının temel sebebi olarak programdaki yazma yaklaşımıyla uygulamadaki yazma yaklaşımının birbirinden farklı olması düşünülmektedir. Programın felsefesine uygun süreç odaklı yazma yaklaşımına ağırlık verilmesi yazma eğitimi alanında büyük bir ilerleme sağlayabilir.

Özet İngilizce :

Writing as a product and writing as a process are the most mentioned writing approaches in the field of writing education. In this review, initially writing as a product and writing as a process are described. Furthermore, information is given about writing as a process in detail. And then writing as a product and writing as a process are compared in terms of characteristic features. In this study which aims to investigate the writing skill of the sixth and eighth grade Turkish Language teaching curriculum in terms of product and process approaches, the writing skill was evaluated in four dimensions. The writing skill of the sixth and eighth grade Turkish Language teaching curriculum are evaluated in terms of the general features of the curricula, writing aims and acquisitions, writing methods and technics, the assessment of writing skill. The fact that writing skill in the curricula is related to process approach is determined. Yet, previous research findings revealed that the writing activities were applied according to the product approach. Therefore, the reason why students have deficient writing skill is thought that the writing approach in the application is different from the writing approach in the curriculum. Adopting a process approach according to the aim of the curriculum might result in remarkable consequences in writing education.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :