Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2005 türk edebiyatı dersi öğretim programının değerlendirilmesi: eskişehir örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Prof.Dr.Ahi Evran Üniversitesi1
Görüntülenme :
316
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda, "metin" odaklı sınıflama esasına göre hazırlanan 2005 Türk Edebiyatı Dersi 9. sınıf öğretim programının uygulanma sorunlarını saptamak ve bu konuda öğretmenlerin görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 2007-2008 öğretim yılında, Eskişehir‟de çeşitli lise tiplerinde görev yapan 180 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenine uygulanan anket verileri esas alınarak yapılan araştırmada okul tipi, meslek kıdemi ve mezuniyet değişkeni kullanılmıştır. Elde edilen veriler, ki-kare testine göre yorumlanmış, bu testin uygulanamadığı yerlerde de sıra puanı esas alınmıştır. Yeni öğretim programı hakkında yeterince bilgilendirilmediklerini belirten öğretmenler, metin odaklı sınıflama anlayışını, yazın öğretimi açısından yararlı bulmuşlardır. Ancak, programın öğrencinin bilişsel, ruhsal ve dilsel gelişim düzeylerinin üzerinde, akademik derinlikte ve kapsamlı bir çerçevede hazırlandığı görüşündedirler. Öğretmenlerin tamamı, yeni yöntem ve yaklaşımların farklı örneklerle tanıtıldığı ayrıntılı bir edebiyat rehberlik kitabına gereksinim duymaktadırlar.

Özet İngilizce :

This research was conducted to determine the application problems of 2005 Turkish literature courses 9th class education programme prepared according to text based classification in the aspect of constructivist approach and to define teachers‟ views and suggestions for this subject. In the 2007-2008 education year, school type, occupation seniority and graduation variables were used in the questionnaire which was applied to 180 Turkish Language and Liteature teachers working in several types of high schools in Eskişehir. The data were interpreted according to chi-square test and rank point was used where chi-square test was not applied. The teachers pointed out that they were not informed about new education programme adequately found the text based classification useful in aspect of teaching writing. However, they thought that the program was above student‟s spiritual, language level in an academic depth and comprehensive frame. All of teachers needed a literature guide book showing new methods

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :