Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turgut uyar: sanat hayatı ve eserleri

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
409
DOI :
Özet Türkçe :

İkinci Yeni şiiri, Cumhuriyet sonrası şiir tarihimizin kilometre taşlarından biridir. Bu akım, 1950 sonrasında ortaya çıkmış; şiirimizi, biçim, dil ve içerik bağlamında köklü bir değişikliğe uğratmıştır. Turgut Uyar, İkinci Yeni şiirinin önde gelen isimlerinden biridir. Diğer İkinci Yeni şairleri gibi kentli bireyin kişisel trajedisini anlatmaya odaklanmış, bu tema etrafında çok özgün şiirsel denemeler gerçekleştirmiştir. Şair, bu denemeler aracılığıyla şiiri geleneksel anlatım kalıplarından kurtararak yeni anlatım olanaklarına kavuşmasını sağlamıştır. Bu nedenle özellikle son yıllarda Turgut Uyar şiiri araştırmacı ve okurun ilgi odağı durumundadır. Nitekim şiiri, içerdiği zengin malzeme nedeniyle çok farklı unsurlara odaklanarak defalarca irdelenebilecek çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Bu makalede, Turgut Uyar'ın sanat hayatı, eserlerindeki biçim, dil ve içerik bağlamındaki değişimlere odaklanarak anlatılmaktadır. Aynı zamanda şairin eserlerinde gözlemlenen değişme ve gelişmelerde, yaşamöyküsünün yanısıra siyasal ve toplumsal ortamın etkisi de tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Second New poem is one of the milestones of our poetry history after the Republic. This trend appeared after 1950 and changed our poetry in the context of the form, the language and the content. Turgut Uyar is one of the leading figures in the Second New poem. He focused on telling the new urban individual's personal tragedy such as other Second New poets. He has very original poetic essays around this theme. The poet, freeing the poetry from the traditional narrative patterns through these essays, provided getting the new narrative opportunnities. For this reason, especially in recent years, Turgut Uyar's poetry has drawn the attention of the readers and the researchers. İndeed, his poem has a layered structure researchable too many times focusing on many different factors because it contains rich material. In this article, the art life of Turgut Uyar was described focusing on the changes of the works in the context of the form, the language and the content. It was also tried to determine the effect of political and social environment in addition to his biography on the observed changes and developments in the works of the poet.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :