Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Towards a low carbon economy in turkish energy policy: nuclear and renewable vs. fossil fueled plants in power generation

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Department of Ecoonomics, Kırıkkale University1
Görüntülenme :
382
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this paper is to evaluate the economic and environmental impacts of constructing new nuclear and hydro power plants as an alternative to fossil-fired power plants. In order to analyze this policy option we specifically developed dynamic, multi-sectoral and applied general equilibrium model for Turkish economy. The structure is mainly based on ORANI-INT model. Owing to the fact that ORANI-INT model is not an energy model, it is modified by incorporating energy substitution in CES production function. The production structure is divided into two types: electricity and non-electricity. The results of this study indicate that increasing investment of hydro power by 20% and constructing two nuclear power plants with a capacity of 4800 MW increase GDP by 0.7% on average in simulation-1 and increase GDP by 1.1% on average in simulation-2 over the projection period. In addition to expanding output, power generation by using indigenous new and non-fossil fuels resources lowers the dependency of energy import, thereby improves the trade deficit in Turkey.

Özet İngilizce :

Bu makalenin amacı fosil yakıtlı güç santrallerine alternatif olarak nükleer ve hidroelektrik güç santrallerinin kurulmasının ekonomik ve çevresel etkilerinin hesaplanmasıdır. Bu politika seçeneğini analiz etmek için spesifik olarak Türkiye ekonomisi için dinamik, çok sektörlü ve uygulamalı genel denge modeli geliştirilmiştir. Modelin temeli ORANIINT modeline dayanmaktadır. ORAN-INT modeli bir enerji modeli olmadığından dolayı üretim fonksiyonuna enerji ikamesi dahil edilerek gerekli düzenleme yapılmıştır. Üretim yapısı elektrik ve elektrik-dışı olmak üzere iki şekildedir. Hidroelektrik santrallerinde %20 artış ve 4800 MW kapasiteli iki nükleer santral inşa edilmesiyle Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH)'da simülasyon-1 de %0,7 ve simülasyon-2 de %1,1 artış sağlanmaktadır. Hasılanın artmasına ilave olarak yurtiçi, yeni ve fosil olamayan kaynakların kullanılması ile enerji bağımlılığı azalarak Türkiye'nin dış ticaret açığı iyileşmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :