Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Le conte et son exploitation dans une classe de langue etrangere

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü1
Görüntülenme :
354
DOI :
Özet Türkçe :

Au cours des dernières années, les études menées sur l'enseignement précoce du français dans une classe de langue nous montrent clairement que la littérature de jeunesse et d‟enfance s‟avère très utile et efficace dans l'acquisition d'une langue étrangère. En tant que genre populaire de la littérature d‟enfance et de jeunesse, le conte, quelle que soit votre appartenance culturelle, joue un rôle indéniable au service de la pratique de l‟oral et l‟écrit dans une classe de langue. Il favorise l‟acquisition des compétences langagières. Le conte est un support essentiellement écrit qui donne la possibilité de développer cette compétence chez les apprenants. Mais il faut souligner que ce support accompagne également le travail d‟expression orale. Le conte permet à l‟enseignant d‟aborder la phonétique, le lexique et la grammaire. Des pratiques ludiques et créatives encouragent les apprenants en matière de prise de parole, échanges, écoute, travail de groupe et production écrite dans leurs classes. L‟utilisation d‟un conte dans une classe de langue permet aux apprenants non seulement d‟apprendre la langue cible mais aussi de se divertir, ce qui est essentiel surtout pour les petits enfants. Ce travail est un exemple qui met en évidence comment utiliser le conte "Le Petit Chaperon rouge‟ au cours de l‟apprentissage de langue étrangère.

Özet İngilizce :

Son yıllarda, fransızca öğretimi konusunda yapılan çalışmalar, Çocuk ve Gençlik Edebiyatının yabancı dil öğretiminde çok yararlı ve etkili olduğunu açıkça göstermektedir. Kültürel bağınız ne olursa olsun, Çocuk ve Gençlik Edebiyatının popüler türü olarak, masal yabancı dil sınıfında sözel ve yazılı uygulamada yadsınamaz bir rol oynamaktadır. Masal esas olarak öğrenenlerde yazma becerisini geliştirme imkanı veren bir yazı desteğidir. Bununla beraber bu desteğin sözel ifade çalışmasına da eşlik ettiğinin altını çizmek gerekir. Masal öğretmene sesletim, sözcük ve dilbilgisi çalışması yapma imkanı verir. Oyuna ve yaratıcılığa yönelik sınıf içi uygulamalar, öğrencileri söz alma, karşılıklı konuşma, dinleme, grup çalışması yapma ve bir yazı ortaya koyma konusunda cesaretlendirir. Yabancı dil sınıfında bir masalın kullanılması öğrenenlere sadece hedef dili öğrenmelerine imkan vermekle kalmaz aynı zamanda özellikle küçük çocuklar için temel olan eğlenme imkanını da verir. Bu çalışma Kırmızı Başlıklı Kız masalının yabancı dil öğrenimi sırasında nasıl kullanıldığını ortaya koyan bir örnektir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :