Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güvenlikleştirme yaklaşımı ve türkiye’nin ulusal güvenlik anlayışındaki dönüşüm

Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
368
DOI :
Özet Türkçe :

Güvenlikleştirme yaklaşımı, Soğuk Savaş sonrası dönemde güvenlikle ilgili akademik literatüre hâkim olan eleştirel çalışmalar içinde önemli bir yere sahiptir. Bu yaklaşım, öne sürdüğü argümanlar vasıtasıyla, güvenliğin her durumda olumlu bir anlama sahip olmayabileceğini ve özünde siyasi olan bazı sorunların güvenlikleştirilmeleri nedeniyle çözümlerinin zorlaşabileceğini göstermektedir. Her ne kadar kapsamlı eleştirilere konu olmuşsa da, Kopenhag Okulu tarafından geliştirilen bu yaklaşımın özellikle dış politikaya ilişkin sorunların çözülmesine yönelik açıklayıcı bir yönü vardır. Bu nedenle, Türkiye gibi dış politikası uzun vadeli bir güvenlikleştirmeye maruz kalmış ve mevcut dönemde bir güvenliksizleştirme sürecinin içinde olan bir ülkenin ulusal güvenlik anlayışının geçirdiği dönüşümü bu yaklaşım doğrultusunda incelemek gerekir. Böylece Türk dış politikasında son yıllarda yaşanan bazı gelişmeleri ve bu politikanın sorun çözme potansiyelini, farklı bir perspektiften değerlendirmek mümkün olacaktır.

Özet İngilizce :

Securitization approach has a very distinctive place in critical security studies which dominated the academic literature on security in the post- Cold War era. Arguments of this approach refer that security does not possess a positive meaning in all cases and can complicate the solution of some matters which are intrinsically political. Although it has been subject to comprehensive criticisms, this approach raised by Copenhagen School has an explanatory side especially for resolving the problems related to foreign policy. Therefore transformation of national security policy understanding of a country such as Turkey whose foreign policy has been exposed to a long standing securitization and now passing through a desecuritization process should be analyzed in line with this approach. Consequently it would be possible to review some recent developments in Turkish foreign policy and its potential of problem solving, from a different perspective.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :