Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Girdi-çıktı fiyat modeli ile artan enerji fiyatlarının türkiye ekonomisinin endüstriyel üretim maliyetleri üzerine etkilerinin analizi

Yazar kurumları :
Kırıkkale üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
394
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonominin üretim aşamasında hiçbir sektör diğer sektörlerden mal ve hizmet alışverişi yapmadan bağımsız olarak üretim yapması mümkün değildir. Birbirilerine bağımlı olan sektörlerin karşılıklı bağımlılıkları Girdi-Çıktı modeli çerçevesinde ele alınmaktadır. Girdi- Çıktı modelinin miktar ve fiyat olmak üzere iki tür çözümlemesi bulunmaktadır. Bu makale petrol, elektrik ve gaz ara malları fiyat artışının Türkiye ekonomisi üretim maliyetleri üzerine etkilerini analiz edebilmesi için Girdi-Çıktı Fiyat Modeli (GÇFM) kullanılmaktadır. Analiz GÇFM yardımıyla iki farklı senaryo tasarlanarak gerçekleştirilmektedir. Her iki senaryo sonuçlarına göre "ana metal sanayi" en fazla etkilen sektörler arasındadır. Bununla birlikte petrol fiyat senaryosuna göre ise petrol ürünleri fiyat artışı en fazla kara, hava ve deniz taşımacılık sektörlerinin üretim maliyetlerini etkilemektedir.

Özet İngilizce :

Any industrial production is not possible without exchange of intermediate goods and services form other sectors of production. Sectors that are dependent on each other for mutual dependencies are examined within the framework of input-output model. The quantity and price methods are two types of analysis in input-output model. This paper uses input-output price model to analyze the impact of an increase in the petroleum products, electricity, gas prices in energy sector on the industrial costs of production for Turkish Economy. By using the input-output price model, two different scenarios of the energy price changes on industrial costs of production were stimulated. Both simulation results indicated that "basic metals" is mostly affected by increase in energy prices. Moreover according to petroleum price scenario shows large impacts on the cost of production for air, land and water transport services.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :