Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Birlikte yaşama yolları: liberalizm ve çokkültürcülük

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
307
DOI :
Özet Türkçe :

Çokkültürlülük kavramını, farklı kültürel unsurların modern yaşam içerisindeki kimliksel, etnik ve dilsel hak talepleri olarak kısaca ifade edilebiliriz. Çok kültürlü toplum ise farklı kültürlere, inançlara ve geleneklere sahiptir. Çokkültürlülük anlayışı Batı'daki tarihsel gelişme çizgisi içerisinde farklı düşünsel ve siyasal konumlardan ele alınmıştır. Bu konumlara bağlı olarak çokkültürlülük Amerika, Kanada ve Avustralya'da ―tanınma politikaları‖ çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu anlamda, bu çalışma, 1970'lerden günümüze Batı'daki çokkültürlülük anlayışının liberal düşünce bağlamında ele alınışı üzerine odaklanmaktadır.

Özet İngilizce :

We can briefly state multiculturalism as ethnic, linguistic and identitical claims of different cultural elemants in modern life. Multicultural society on the other hand has different cultures, briefs and traditions. The concept of multiculturalism has emerged at the beginning of 70‟s as a consequence of different ethnic groups‟ various project activity for equal rights in America, Canada and Australia. During the historical development of Western tradition, comprehension of multiculturalism has been discussed within different ideological and political positions. Depending on these positions, in the United States, Canada and Australia multiculturalism is evaluated within the framework of "recognition politics". In this sense, the present study focuses on the concept of multiculturalism as handled within the context of liberal thought in the West since 1970s.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :