Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe ders kitaplarındaki (6–8) metinlerin değerler bakımından incelenmesi

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi1, Selçuk Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
299
DOI :
Özet Türkçe :

Türkçe öğretiminin temel aracı olan metinler, ulusal ve evrensel kültürün dayandığı değerlerin öğrencilere aktarılması için birer araç olma özelliğine sahiptir. Bu doğrultuda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından basılan 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin hangi değerleri ilettiğini tespit etmek ve bu değerlerin sınıflara göre dağılımını belirlemek bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. İlköğretim 6–8. sınıflar arasında Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde, değerlere yer verilme durumunu belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen bu araştırmada kullanılacak olan model, var olan bir durumu var olduğu şekliyle ortaya koymayı amaçlayan tarama modelidir. Araştırmada verilerin analizi için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, doğa sevgisi, dürüstlük, estetik, hayvan sevgisi, hoşgörü, merhamet, misafirperverlik, nezaket, onurlu olma, özdenetim, tutarlılık, sorumluluk ve ulusal değerler temaları olmak üzere on altı tema belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, araştırma kapsamında incelenen ders kitaplarındaki metinlerin çoğunda değerlerin az da olsa yer aldığı görülmekle birlikte dokuz metinde hiçbir değere yer verilmemiştir. 6, 7 ve 8. sınıflarda yer alan toplam 76 metinde en fazla yer alan, ulusal değerler (30) ve sorumluluk (24) değerleriyken en az yer alan hayvan sevgisi (3) ve misafirperverlik (3) değerleridir. Türkçe dersinde etkili bir değer eğitimi gerçekleştirmek için değerlerin metinlere daha dengeli dağıtılması gerektiği ve bu değerlerin etkinliklerle düzenlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

Turkish instruction is the main instrument of texts, based on the values of national and universal culture is capable of being a tool for transferring students. In this respect, published by the MEB the text in 6, 7 and 8. class Turkish textbooks is talking to determine what values and determine these value according to the distribution of classes is the purpose of this investigation. This research was carried out in text between the Primary 6-8 classes in Turkish textbooks as determine to place of delivery the status of values. The model used in this study is a scan model which aims to demonstrate as a state in which there exists. In this study was used the descriptive analysis for the data analysis method. As a result of the analysis is identified 16 themes which is science, hard work, solidarity, love of nature, integrity, aesthetics, animal love, tolerance, compassion, hospitality, courtesy, dignity of being, self-control, consistency, accountability, and national values. According to the survey, texts examined within the scope of research in textbooks are given values slightly. In the nine text are not included no value. total of 76 texts which in 6, 7 and 8 classrooms are including maximum values which are national values (30) and responsibility (24) but at least the love of the animal (3) and hospitality (3). To perform an effective training in Turkish course, more balanced distribution of values is required to the texts and concluded that these values should be organized activities.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :