Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı son döneminde muallim okulları dışındaki öğretmen yetiştiren kurumlara genel bir bakış

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
310
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti'nde öğretmen yetiştiren okullar adından da anlaşılacağı üzere Dârülmuallimînler ve Dârülmuallimâtlardı. Fakat söz konusu bu okulların yanında öğretmen yetiştirmek amacıyla açılmış başka kurumlar da vardı. Bu kurumları şöyle sıralamak mümkündür: Menşe-i Muallimîn: Tanzimat Dönemi sonunda asker mekteplerine muallim yetiştirmek üzere bir okulun açılması gündeme geldi. Çünkü subaylar askerî okullarda öğretmenlik ile meşgul oldukları için asıl işlerinden geri kalmaktaydılar. Ana Muallime Mektebi: II. Meşrutiyet Devri'nde Ana Muallime Mektebi, kurulmadan önce Ana Mektebi ve çocuk bahçelerinde, genellikle, Avrupa'da bu işin eğitimini görmüş olan gayr-ı müslim kadınlar görev yapmaktaydı. İnas Dârülfünûnu: 1915 yılında Dârülmuallimât-ı Âliye bünyesindeki bir binada ayrı eğitim-öğretim kadrosu tahsis edilerek İnas Dârülfünûn'u kuruldu. Medrese-i Muallimîn: II. Meşrutiyet Devri'de açılıp yaygınlaştırılması düşünülen, öğretmen yetiştiren kurumlardan biri de Mederese-i Muallimîn idi. Bu okulların kurulmasındaki amaç köy ibtidâîlerine öğretmen yetiştirmekti.

Özet İngilizce :

The teacher training institutions were Darülmuallimin and Darülmuallimatas the names suggest. However there were other institutions to train teachers apart from these. These institutions are: Menşe-i Muallimin: After the period of Tanzimat, the need for teachers for millitary schools emerged since the officers couldn't do their work related responsibilities because of teaching burdens. Ana Muallime Mektebi: In the period of Meşrutiyet before Ana Muallime mektebi were founded, non-muslim women, educated in Europe, worked in Ana Muallime Mektebi and kinder gardens. İnas Darulfununu: In 1915 within Darülmuallimat-ı Aliye institutions a building was alocated for teaching staff and Inas Darulfunun was founded. Medrese-i Muallimîn: Another teacher training institution founded in Second Meşrutiyet Period was Medrese-i Muallimin. The aim was to train teachers for country schools.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :