Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Karşılaştırmalı edebiyat bilimi çerçevesinde iki hiciv eseri: har-nâme ve sihâm-ı kazâ

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

Karşılaştırmalı edebiyat bilimi çalışmaları, iki farklı dile ve kültüre ait imgeler, konular, tipler, türler, eserler ya da şair/ yazarlar üzerinde yapılabildiği gibi ulusal edebiyatın bir eserinin yine aynı edebiyattan farklı bir eserle karşılaştırılması şeklinde de olabilmektedir. Bu noktadan hareketle Klasik Türk edebiyatının teşekkül ettiği farklı yüzyıllarda ve farklı coğrafyalarda yetişen şairler ve bu şairlerin şiirlerini karşılaştırmalı edebiyat bilimi çerçevesinde incelemek mümkündür. Bu makalede, Klasik Türk edebiyatının oluşmaya başladığı ve zirve çağını yakaladığı farklı yüzyıllara ait iki hiciv eseri (15. Yüzyıl şairi Şeyhî'nin Har-nâme adlı eseri ve 17. Yüzyıl şairi Nef'i'nin Sihâm-ı Kazâ adlı eseri) üzerinde durulmuştur. Eserler; şairleri, edebî çevre ve dönemleri, şekil ( dış yapı) özellikleri, konu, ana ve ara fikirler, edebî sanatlar, dil ve anlatım özellikleri gibi açılardan değerlendirilmiştir. Değerlendirme yapılırken önce konu ile ilgili bilgiler verilmiş, benzerlikler ve farklılıklar ayrı başlıklar altında ortaya konmuştur. Sonuçta her iki şairin de başlarına gelen olayları hicvetmek için eserlerini meydana getirdikleri, iki şairin eserlerini farklı dönemlerde kaleme almış olmalarından dolayı edebî zevk ve üslûp açısından doğal farklılıkların oluştuğu, iki eser arasında bu farklılıkların benzerliklere oranla daha fazla olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The Science of Comparative literature studies can be made on images, themes, types, genres, works, or poet / writers of two different language and culture or the comparison of a the national literature work to another work of the same literature as well. From this point,the poets who grows in different geographies and different centuries of the classical Turkish literature and the poetry of these poets can be examined by the framework of the science of comparative literature .In this article,it is focused on two works of satire captures of the two different centuries when the Classical Turkish Litareture started to formed and reached its peak age(the poet of 15th centrury Şeyhî's work which name is Har-nâme and the poet of 17th centrury Nef'i's work Sihâm-ı Kazâ). Works are evaluated by lots of aspects such as their poets, literary environmental and periods, the shape (external structure) properties, subject, main and intermediate ideas, literary arts, language and expressive features. While the assessment was being done firstly, the information was given about the subject, the similarities and differences have been revealed under separate headings. As a result, it was understood that both poets created their works to satirize the events that they had experienced. Because of the fact that they had written their works in different times, some natural differences occured in terms of literary taste and style, and it was seen that these differences were more than the similarities.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :