Felsefe ve Karikatür: Birbirleriyle İlgileri

Bu yazının amacı karikatürü felsefi büyüteç altına almaktır. Felsefe ilekarikatür sanatı arasında ne gibi benzerlikler bulunur? Karikatür felsefeye neşekillerde yardımcı olabilir? Karikatüre özgü ne gibi felsefi problemler vardır?Felsefenin karikatür hakkında soracağı en temel soru herhâlde “Karikatür nedir?”sorusudur. Bir şeyin karikatür olmasının gerekli ve yeterli koşullarını bulmanınolası olmadığını savunuyoruz. Karikatürlerin Wittgenstein’cı anlamda “ailebenzerliği” ilişkileriyle bir araya gelen bir sınıf oluşturduğunu söylüyor, böylebir sınıfın üyelerini bir arada tutan şeyin bilişsel bilimlerdeki sinir ağı terimleriyleaçıklanabilmesinin olanaklılığını sorguluyoruz.

Philosophy and Cartoons: Their Relevance To Each Other

Our aim in this essay is to take a look at cartoons under philosophicallight. What are some of the similarities between philosophy and the art ofcartooning? In what ways can cartoons be helpful to philosophy? What are some ofthe problems cartoons pose for philosophy? Perhaps the most basic philosophicalquestion concerning cartoons is, “What is a cartoon?”. We argue that it is not easyto pin down necessary and sufficient conditions for something being a cartoon.We defend the view that cartoons form a class whose members are interconnectedwith the Wittgensteinian “family resemblance” relations. We then look into theproblems involved in finding a connectionist parallel-processing correlate of theWittgensteinian notion in the context of cartoons.

Kaynakça

Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/art/cartoon-pictorial-parody.

Hospers, John (1988). An Introduction to Philosophical Analysis, 3rd ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Palmer, Donald (1991). Does the Center Hold? Mountain View: Mayfield.

Pitcher, George (1964). The Philosophy of Wittgenstein. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Ross, Stephanie (1974). Caricature. The Monist, 58, 285-293.

Sururi Karikatür Albümü (published in 1950s).

Taylor, Richard (1963). Metaphysics. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Wittgenstein, Ludwig (1953). Philosophical Investigations, trans. G.E.M. Anscombe. New York: Macmillan.