Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kent ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel kalkınmanın bir aracı olarak cittaslow (yavaş kentler): seferihisar örneği

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi 1
Görüntülenme :
591
DOI :
Özet Türkçe :

1980'lerde İtalya'da 'fast food' kültürüne karşı olarak, yerel ürünlerle geleneksel, sağlıklı beslenme kültürünü korumayı amaçlayan 'Slow food' (Yavaş Yemek) akımı başlamıştır. Fast-food'un sosyalleşmeyi engellediğini ve kültürel değerleri yok ederek toplumu yozlaştırdığını düşünen İtalyanlar bu akımın etkisiyle düşüncelerini zamanla kentlerine ve yaşam tarzlarına yansıtmışlardır. Bunun sonucunda 1999'da 32 İtalyan kasabasının katılımıyla 'Cittaslow' (Yavaş Kent) ortaya çıkmıştır. Amacı stresli ve süratli kent yaşamından uzak, daha az enerji harcayan, doğaya karşı daha saygılı ve daha bütünleşik bununla birlikte tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkan bir yaşam tarzını oluşturabilmek olan dünyanın en modern projelerinden biri olan Cittaslow, kentlerin kendi kimliklerini, özelliklerini, tarihlerini ve yaşam tarzlarını korumalarını sağlarken bir yandan da ön plana çıkarmalarını destekleyerek kültürlerin korunmasına da yardımcı olmaktadır. Kısacası Cittaslow hareketi, kentteki yaşam kalitesini yükseltirken kentin kendi kimliğini gözeterek farklı gelişim yöntemleri uygulanması fikrini temel almaktadır. Bugün dünyada 132 tane Cittaslow bulunmaktadır. Türkiye'de ise, şu ana kadar birliğe üyeliği kabul edilen ilk ve tek yavaş kent Seferihisar'dır. Çalışmanın amacı, küreselleşmeyle birlikte tek tip haline gelen ve kendi değerlerini kaybeden kentlere alternatif olarak geliştirilen Cittaslow hareketini ortaya koymak ve Türkiye'nin ilk yavaş kenti Seferihisar'ı incelemektir.

Özet İngilizce :

In the 1980's in Italy, 'slow food' culture trend aims to protect traditional, healthy nutrition culture with local products has started by way of requital the 'fast food' culture. Italians, who think fast-food prevents being social and corrupts the society by destroying cultural values, reflected their thoughts to their cities and life styles in time by the effect of this trend. As result of this 'Cittaslow' (Slow City) has appeared by the attribution of 32 Italian towns in 1991. One of the most modern projects of the word Cittaslow, that's aim is constituting a life style far from stressful and fast city life, spends less energy, more respectful to the nature and more integrated, addition to this looks after historical and cultural values, while provides cities' protection of their own identity, features, histories and life styles, on the other hand helps protection of the culture by supporting their looming large. In short Cittaslow Movement, while increasing the life quality of the city, it takes the idea of applying different development methods by considering own identity of the city. Today, there are 132 Cittaslow in the world. The first and sole slow city in Turkey whose membership was accepted to the Union is Seferihisar. The study's aim is introducing the movement of Cittaslow developed as an alternative to cities that has became mono type by the globalization and lost own values, and analyze the Seferihisar that is the first and sole slow city in Turkey.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :