Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kent ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Varlık-yokluk ekseninde anlam ve mekân

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
361
DOI :
Özet Türkçe :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;="" \\\\"=""> Bireyin çevreyle ilişkisinde sahip olması gereken duyarlılık yapısından giderek uzaklaşmasıyla ortaya çıkan arızalı durumun, insanlığın hiçbir dönemde olmadığı kadar ön plana çıkan ilerleme serüveni ve bu bağlamda kontrol edilemez hale gelmiş tüketim mantığından kaynaklandığı tartışılıyor. Bu çerçevede ortaya çıkmış olan anlam boşluğunun giderek sahip olduğumuz tüm değerlerin tüketimine aracılık edecek biçimde kentsel mekânı kuşatmış olması ise, mimarlık ve planlama alanlarında salt teknik içerikle sınırlı kalamayacak ele alışların ortaya çıkmasını zorunlu hale getirmiş durumda. Bu yazı da böyle bir sorgulamayı varlığın ve yokluğun farklı biçimlerde bir arada bulunduğu Kayseri kenti üzerinden ve son süreçte yaratılmış olan yeni varlık ve yokluk alanlarının niteliklerini tartışarak yapmayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;="" \\\\"=""> It is argued that the appearing harmful situation aroused from the development adventure coming into prominence what was not seen before as much as in any period of humanity and the sense of consumption became uncontrollable in that context, because of the fact that the individuals leave from the sensitivity structure that is necessary in relationship with environment. As the meaning gap, which emerged by this context, has besieged the urban space in a manner of causing gradually the consumption of all the values that we have, in architecture and planning fields it was needed to produce approaches not limited solely the technical ones. In this paper, it is aimed to do such a questioning through the city of Kayseri where the absence and presence wealth and poverty live together in a different manner and by discussing the characteristics of newly produced areas of wealth and poverty in the recent time.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :