Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kent ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Planlama eğitiminde oyun kuramı ve simülasyon tekniklerini yeniden düşünmek

Yazar kurumları :
İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü1, Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık Bölümü2
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Simcity programının gerçekte basit bir oyun programı olmadığını vurgulayıp, planlama eğitiminde etkin bir eğitim aracı haline getirilip getirilemeyeceğini sorgulamak, ve planlamaya ne yönde bir katkısının olabileceğini irdelemektir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve bölge Planlama Bölümü'nün Kentsel Tasarım yüksek lisans programı altında 1998 yılından beri verilen UD653 Simulation Techniques (Simulasyon Teknikleri) dersi, simulasyonlar yolu ile planlama süreçlerini ve strateji belirleme ilke ve tekniklerini, kent model ve teorilerini etkin bir şekilde öğretme amacını gütmektedir. Bu amaçla, ders içeriğinde, simulasyon teknikleri incelenmekte ve ağırlıkla Simcity (2000 ve son olarak 3000) kullanılmaktadır. (Kentle ilgili çeşitli simulasyon ve modellerin, ve bilhassa şimdiye kadar geliştirilmiş en iyi paket programlarından Simcity'nin (City, SC1, SC2, SC3 ve SC4) şehir planlama eğitiminde hakettiği öneminin gereğince vurgulanamadığı, ve bu yüzden sıkça başvurulmayan,bir kaynak olduğu görülmektedir. Ne yazık ki, programın oyun kadar zevkli hale getirilmesi, piyasaya ticari sürümü ve sonucunda ticari çevrelerce oyun olarak satılması, onun gerçekten ciddi bir modelleme ürünü olmaktan ziyade naif bir "oyun"dan öte bir şey olmadığı yanılsamasını getirmiştir).

Özet İngilizce :

The purpose of this article is to discuss whether the commercial software of SimcityTM can be used as an effective tool in the planning education seriously more than its being a mere PC game, and to find out in what direction it can have contributions into the planning literature further. With this purpose, under the graduate program of Urban Design, in Izmir Institute of Technology, the course titled UD653 Simulation Techniques has pursued such specific goals as teaching the planning and decision-making process, strategy notion, urban models and the theories in an effective way via simulations. Therefore, various simulation techniques are introduced, but mainly the Simcity software is used in the class for project assignments.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :