Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kent ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel dönüşüm sürecinde istanbul

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
344
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel ağlarla güçlü bağlantılara sahip olan ve mal, sermaye, bilgi ve işgücü akışını bu ağlar üzerinden gerçekleştiren küresel kentler aynı zamanda finansal kurumlarının gücü, iletişim ve bilgi teknolojileri ve hizmet bağlantılı sektörlerinin çokluğu ile öne çıkarlar. İstikrarlı siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal altyapıları ile dünya ekonomisinde ve siyasetinde etkin ve önemli roller üstlenebilirler. İstanbul, Türkiye’nin son dönemde yaşadığı köklü dönüşüm ve küreselleşme sürecinden en fazla etkilenen kent oldu. Diğer küresel kentlerin sahip olduğu tipik özellikler İstanbul’da da gözlenmeye başladı. İmalat sektörü gerilerken hizmetler sektörü gelişti, istihdam özellikle finans, medya, reklâmcılık gibi çalışma alanlarına kaydı. Uluslararası ağlar ve piyasalarla bütünleşme süreci bir yanda yeni ekonomik ve sosyal fırsatlar yaratırken, öte yanda toplumsal kesimler arası kutuplaşma ve ayrışmaların derinleşmesine yol açtı. Bu çalışma, öncelikle Türkiye’nin küreselleşme sürecini İstanbul’a odaklanarak incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın diğer amacı ise, küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan ayrışma dinamiklerini gene İstanbul üzerinden ele almak ve açıklamaya çalışmaktır. Bu kapsamda bazı toplumsal kesimler için yeni olanak ve fırsatlar yaratan, başka diğer toplumsal kesimler içinse yoksulluk ve toplumsal dışlanmaya yol açan toplumsal ve ekonomik süreçler incelenecektir. Çalışmanın sonuç bölümünde bulgular ve geleceğe ilişkin öneriler ele alınarak tartışılacaktır.

Özet İngilizce :

Global cities have durable connections with global networks, through which goods, capital, information and people flow. They are marked with the strength of their financial institutions, communication and information technologies and the accumulation of service related sectors. Owing to their stable political, economic, cultural and social infrastructure, they can play important and effective roles in the world economy. Being the most populous city and the economic and cultural centre of the country İstanbul has been deeply affected from the fundamental economic, social and cultural transformations and the globalisation process the country has been experiencing over the last three decades. The typical characteristics of being a global city, such as the accumulation of service-related sectors rather than manufacturing, the growth of several sectors such as finance,media, advertisement were observed. While the structural transformation due to globalisation has raised living standarts providing new employment opportunities and social integration mechanisms for some, it has made life more difficult for others. Economic, social and spatial polarisation and social segregation were observed. This paper firstly, aims to examine the process of globalisation focusing on İstanbul. Secondly, the new dynamics and patterns that have arisen causing social segregation and polarisation will be analyzed. The article will conclude with a discussion of key findings and policy perspectives for the near future.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :