Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kent ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kentsel tasarım rehberleri, sürdürülebilirlik ve türkiye örnekleri

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
801
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de yerleşmelere ilişkin planlama çalışmaları daha çok üst ölçeklerde yapılmakta, kentsel tasarım ve özgün yerleşme karakterleri gözardı edilmektedir. Her bölge için yapılan standart imar planlama çalışmaları yerleşmelerin özgün yapısına zarar verebileceği gibi sürdürülebilirliğini de yoketmektedir. Bu aşamada gündeme gelen kentsel tasarım rehberleri, kent ve çevresinin karakterini tanımlamak, yeni gelişmelerde kentsel kimliğin nasıl korunabileceğini ve kalitenin nasıl artırılabileceğini göstermek açısından yönlendirici dökümanlardır. Bu çalışmada bu rehberlerin amacı ve içeriğini anlatılmakta, türleri sunulmakta, sürdürülebilirlikle ilişkisi kurulmakta, dünya örnekleri verilmektedir. Ayrıca bu konuda Türkiye'de yapılan az sayıda örnek irdelenmektedir.

Özet İngilizce :

The planning studies of Turkish settlements are mostly made in upper scales, urban design and unique settlement characters are disregarded. Standard development plans for each region may not only harm the unique structure of the settlements but also degrade sustainability. For this, urban design guides are leading documents to describe the local characteristics of city and its periphery, to protect urban identity and improve the quality. In this study the aim and context of these design guides are explained, their types are presented, relationship with sustainability is put and the world examples are given. Moreover, a few Turkish examples are analyzed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :