Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kent ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelişim süreci, türkiye ve ankara daki uygulama boyutları ve eleştirel yaklaşımlarıyla kentsel dönüşüm

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Kentler çevresel/fiziksel şartlar, sosyal ve ekonomik koşullar vb. etkilerle sıklıkla değişim göstermekte, kentsel fonksiyonlar da yaşanan bu değişim süreçlerinde farklılaşan ihtiyaçlar doğrultusunda gelişmektedir. Kentsel mekânın gelişimine ve değişimine birebir etkisi olan yönetim ve planlama çalışmaları ise bu ihtiyaçların çözümlerine yönelik yaklaşımlar üretmeye çalışmaktadır. Çözüme yönelik üretilmeye çalışılan bu planlama yaklaşımlarından bir de kentsel dönüşümdür. Bu çalışmada kentsel dönüşüm kavramı irdelenecek ve Ankara kenti uygulamalarından bazıları üzerinden kentsel dönüşüm kavramının kazandığı yeni anlamlar tartışılacaktır

Özet İngilizce :

Due to the changes in environmental/physical conditions and socio-economic circumstances cities have been transformed continuously. Urban functions also change parallel to the changing and differentiating socio-spatial needs. In practice, urban planning, on the other hand, follows these changes by trying to produce new approaches to the problems created by this transformation process. In this context, Urban Transformation Projects are seen as the solution to the accumulated urban problems. In this study, the concept of urban transformation will be examined and the new meanings affiliated to the term will be discussed by focusing on the implementations of Ankara.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :