Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kent ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekolojik siyasetin çevre sorunlarının dile getirilmesine katkısı üzerine bir deneme

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversites1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;="" \\\\"=""> Son yıllarda, günümüzün çevre sorunları bazı önemli ipuçları vermektedir. Bu sorunlar politik ve ideolojik kaygılarla çözülemeyecek kadar büyüktür. Özelikle, “çevrecilik” ile “ekoloji” arasındaki farkın ortaya konulamaması, çevre sorunlarının çözülememesinde fikri alt yapının oluşturulamaması adına olumsuz bir durumdur. Özellikle 1960-1970’li yıllarda gündeme gelen olaylar bu bağlamda bazı olguların ele alınmasını sağlamıştır. Bu bağlamda ekolojik hareketlerin son yıllardaki, bilinçlenme açısından katkıları inkâr edilemeyecek bir gerçektir. Bu hareketler siyasal olarak da bir güç olmaya başlayarak, kamuoyunu da etkileyebilecek bir güce erişmişlerdir. Ancak bu durum çevre sorunlarının çözümü için önemli görülmemiştir. Ekolojik hareketler bu şekilde çevre sorunlarının ele alınmasında tek başlarına yetersiz kalmışlardır. Devletler ve toplumlarda bu konuda gayret sarf etmelidir. Özellikle devletlerin bu konudaki samimiyetleri siyasal yönden önemli olarak görülmektedir. Çünkü çevre sorunlarının çözümü büyük oranda devletlerin çabalarına bağlıdır. Böylece ekolojik siyasetin çevre sorunlarını çözme gayreti bir anlam kazanabilir. Bu nedenlerden ötürü, bütün devletler ve toplumlar kendi sorumlulukları ölçüsünde bu konuyu ortaya koymak için yeni platformlar ve mekanizmalar geliştirmeli ve projeler uygulamaya koymalıdır.

Özet İngilizce :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;="" \\\\"=""> In recent years, todays environmental problems gives some important hints that this problems is very big that can not solve with political and ideological anxiety. Especially, can not suggest the difference between “environmentalism” and “ecology” is a negative condition for not forming the name of thought substructure for solving environmental problems. In this coherence the happenings which become a current issue especially in 1960-1970’s made some facts to consider. In this context, ecological movements in recent years, awareness in terms of contributions is a fact undeniable. These movements as a political force to be starting, a power that can affect public opinion also have access to. But this state didn’t see important for solving the ecological problems. In this way, just alone ecological movements aren’t enough to consider the environmental problems. States and societies must endeavor about this subject. Especially states sincerities about this subject is important from political side. Because the solution of environmental problems are connected to states effort. In this way ecological politics endeavor to solve the environmental problems have a mewaning. Because of these reasons, all countries and societies with the measure of own responsibilities must develop new platforms and mechanism and apply Project for suggesting this subject.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :