Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kent ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

E-devlet yapılanma politikaları yönüyle türkiye’de yerel yönetimler

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
569
DOI :
Özet Türkçe :

Yerel yönetimler tarihi açıdan demokrasinin gelişmesinde çok önemli rol üstlenmiş kamu kuruluşlarıdır. 21.yüzyılın yeni kamu yönetimi yaklaşımında, yerel yönetimlerin önemi daha da artmıştır. E-devlet yönetimi süreci de buna paralel olarak hızla ülkeleri etkilemektedir. Vatandaşlara en yakın birimlerin, e-devlet yapılanmalarında başarıya ulaşmaları gereği vardır. Bu nedenle yerel yönetimlerde yönetişim ve yerel yönetimlerde e-devlet yapılanmaları çabalarının hızla artırılması gereği bulunmaktadır. Ülkemizde bu konuda yapılmış çalışmalar, oldukça fazla ve önemlidir. Fakat merkezi ve yerel yönetim kuruluşları birliktelik içinde çalışmaları hızlandırmalıdır. Bir de yerel yönetim kuruluşları arasında tam anlamıyla eşgüdümün gerçekleştirilmesi gereklidir. Yönetişim, iletişim ve enformasyon teknolojileri alanında çabalar artırılmalıdır. E-devlet yapılanması ve politikaları için kurumsal kararlılık ve eşgüdüme gerek vardır.

Özet İngilizce :

Local governments which are public institutions, historically has undertaken a crucial role in the development of democracy. New public administration approaches in the 21st century, further increased the importance of local government. E-government administration process also affects the country quickly in parallel. Closest to the citizens of the units, in the e-government configurations, is the need to achieve success. Therefore, they should be rapidly increasing need of the governance in the local governments and e-government structuring efforts in the local governments.Our country has been working on this issue, very much and it is important. But the central and local governments should speed up works in union organizations. Between local government agencies in a fully realized coordination is required. Governance,communication and information technologies should be increased efforts in the field. For e-government structuring and policies, the institutional stability and coordination are needed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :