Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kent ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

E-devlet projelerinde mekansal verilerin disiplinler arası paylaşımı ve kadastro parselleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı1
Görüntülenme :
511
DOI :
Özet Türkçe :

Tüm dünyada mekansal (konumsal) verilere ihtiyaç her geçen gün artmakta ve her geçen gün daha fazla insan internet üzerinden mekansal bilgilere ulaşmak istemektedir. Bu sebeple mekansal bilgi, veri ve uygulamaların farklı kurum, disiplin ve projeler arasında e-paylaşımını sağlayan disiplinler arası bir altyapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Mekansal veri kullanıcıları arasında mekansal verilerin değişimi ve paylaşımının kolaylaştırılması amaçlanan Ulusal Mekansal Veri Altyapısı çalışmalarında en temel verilerden birisi kadastral parsellerdir. Bu makalede, Avrupa ülkelerinde başlamış ve devam etmekte olan mekansal veri altyapısı çalışmaları kapsamındaki belgeler incelenmiş, kadastro parsellerinin rolü ve önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. Bilinmektedir ki ülkelerin en değerli ve önemli servet kaynaklarından biri topraklarıdır. Toprak, mülkiyet konusu ile birlikte, her zaman insanları vatan topraklarına sıkı sıkıya bağlayan maddi ve manevi ilişkilerin en kuvvetlisi olmuştur. Bu nedenle, toprak ve insan ilişkileri her ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik sorunları ile yakından ilgili bir konudur. Toprak-insan ilişkilerinin belirlemede de kadastro temel araç olarak kullanılmaktadır. Tüm dünyada "arazi yönetimi" kavramına doğru gidilen yolda, tapu ve kadastro bilgilerinin temel altlık olarak kullanılması konu olmaktadır. Bu noktada kadastro ve mülkiyetin sürdürülebilir gelişme açısından önemi tartışılamazken, kadastral parsellerin e- devlet projelerinde de temel veriler olduğu bilinmekted

Özet İngilizce :

In whole world the need of the spatial data has been increasing and muc more people want to reach the spatial data via internet. Therefore it is need the spatial information, data and applications to be shared in electronic environment among different organizations, disciplines and projects that provide interdisciplinary infrastructure. Cadastral parcel is one of the most basic data in National Spatial Data Infrastructure studies that is aimed to facilitate to exchange and share spatial data among spatial data users. In this paper the documents in the concept of spatial data infrastructure studies which began and have been continuing in European countries are surveyed and analyzed. Also it is tried to show the role and importance of cadastral parcels. It is known that one of the most valuable and the most important wealth source of the countries is land. Land is always the strongest material and spiritual relationship which ties the people to their native countries' land with the ownership fact. Therefore the relationship between land and the people is closely connected with social, political and economic problems of the countries'. Cadastre has been the main tool to determine this relationship between land and people. To use land registry and cadastre information as a basic support on the way of "land management" is the main subject. At this point the importance of cadastre and ownership cannot be discussed, and it is known that the cadastral parcel is the main data for e_government projects.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :